Azerbajdžanská republika - upozornenie pri cestách do oblasti Náhorného Karabachu

15.5.2012 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Azerbajdžan

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky upozorňuje záujemcov o cesty na územie Náhorného Karabachu na potrebu vyžiadania si predchádzajúceho povolenia od príslušných azerbajdžanských úradov. Akékoľvek cesty cudzincov, či podnikateľské aktivity zahraničných firiem na tomto území bez horeuvedeného povolenia sa považujú za konanie smerujúce proti záujmom Azerbajdžanu.

Pozn.: Aktualizácia informácie dňa 15. mája 2012