Bezpečnostná situácia v regióne strednej a východnej Afriky - upozornenie pre cestovateľov

13.3.2009 | Archív cestovných odporúčaní a upozornení | Eritrea | Etiópia | Somálsko | Konžská demokratická republika | Burundi | Uganda | Keňa | Kongo | Rwanda | Stredoafrická republika

Somálsko: dôrazne sa neodporúča cestovať do Somálska (Somalilandu/Puntlandu) z dôvodu pretrvávajúcej politickej nestability v krajine, veľmi rizikovej bezpečnostnej situácie a vysokého stupňa trestnej činnosti v oblasti. Otvorené ozbrojené strety a rastúci trend únosov malo za následok evakuáciu zamestnancov programov OSN a mimovládnych organizácii aktívnych v krajine. Treba si uvedomiť, že SR nemá v krajine zastupiteľský úrad a veľvyslanectvo v Keni nemôže vždy rýchlo a efektívne zasiahnuť v prospech našich občanov.

Konžská demokratická republika: dôrazne sa neodporúča cestovať do oblastí východnej a severovýchodnej časti Konžskej demokratickej republiky. Nestabilná bezpečnostná situácia spojená s aktivitami rebelských skupín v oblasti a vysoká zločinnosť je typická pre východné a severovýchodné časti krajiny, vrátane hraničných priechodov z Ugandy a Rwandy a oblastí severného a južného Kivu. Uvedené oblasti nemožno považovať za spoľahlivé destinácie a nie sú vhodné pre turistiku a iné, ako absolútne nevyhnutné cesty. Napriek mierovým rokovaniam ostáva situácia v krajine nestabilná s existujúcim rizikom vyhrotenia bezpečnostnej situácie.

Uganda: dôrazne sa neodporúča cestovať do regiónu Karamoja v severovýchodnej časti Ugandy (Kotido, Moroto, Nakapiripirit, Katakwi, kaabong, Abim, Kapchorva a distrikt Bukwa) a do regiónu West Nile. Výnimkou je národný park Kedepo Velley, kde je možné sa prepraviť letecky. Bezpečnostné riziká sú spojené s vojenskými aktivitami ozbrojených jednotiek Ugandy smerom k aktívnym rebelským zoskupeniam príznačné pre oblasť Bundibuyo, národný park Semiliki a Game Reserve. Do úvahy je nevyhnutné brať i bežnú zločinnosť. Obzvlášť nebezpečné je cestovanie (mimo veľkých miest) po zotmení a v noci.

Eritrea: dôrazne odporúčame necestovať do pohraničných oblastí Eritrei s Etiópiou a Džibuti. Vyššie uvedené upozornenie je platné i pre dočasne zabezpečenú zónu (Temporary Security Zone – 25 km široký pás pozdĺž celých hraníc) a oblasť Adjacent (dodatočný 10 km široký pás na sever od Temporary Security Zone). Súčasne neodporúčame vycestovať do pohraničných oblastí Eritrei so Sudánom vrátane mesta Tesseney a oblastí severne a západne od Nakfa, Agordat a Barentu.

Etiópsko-eritrejské hranice ostávajú naďalej uzatvorené. V poslednej dobe došlo k viacerým bezpečnostným incidentom v tejto pohraničnej oblasti, bližšie v Humera, Tsorona a Zalambessa. Vzhľadom na premiestnenie mierovej misie OSN (UNMEE) z Eritrei, riziko vyhrotenia cezhraničného konfliktu medzi Eritreou a Etiópiou oistáva veľmi vysoké.

Od 1. júna 2006 sú všetci cudzinci povinní žiadať o cestovné povolenie pri opustení hlavného mesta Asmari. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je konzulárna pomoc veľvyslanectiev krajín EÚ veľmi efektívna. Tento fakt by ste mali vziať na vedomie pred prijatím rozhodnutia o ceste do krajiny. V Eritrejskom štáte existuje riziko teroristických útokov. Jedná sa o všeobecný charakter teroristických útokov na verejných priestranstvách, vrátane miest často navštevovaných turistami.

Etiópia: odporúčame za žiadnych okolností necestovať do pohraničných oblastí Etiópie s Eritreou a Somálskom. Dôvodom sú existujúce mínové polia ako i vysokriziko prepadu, prípadne únosu. Etiópsko - Eritrejská hranica zostáva uzatvorená. Situácia v danej oblasti je veľmi napätá a je predpoklad jej náhleho prudkého zhoršenia. Toto varovanie sa netýka turistických návštev severu krajiny po tzv. severnom turistickom okruhu. Návštevy bývalých cisárskych miest Bahir dar, Gondar, Lalibela,

Axum a Mekele sú relatívne bezproblémové, predovšetkým pokiaľ sú uskutočnené letecky. Za rizikové možno ďalej označiť región Gambela, východné oblasti Harar a Gode, federálne štáty Smali (Ogaden) a Oromiya, oblasti mimo veľkých miest v pásme 50 km od sudánskych a kenských hraníc. V pohraničnej oblasti Etiópie s Kenskou republikou bol zaznamenaný zvýšený výskyt cezhraničných lúpežných prepadnutí, zvyčajne spojený s pretrvávajúcim obdobím sucha. Súčasne v pohraničnej oblasti s Keňou monitorujeme aktivity etiópskych opozičných ozbrojených skupín.

Odporúčame za žiadnych okolností nevyužívať cestné hraničné prechody medzi Etiópiou a Somálskom príp. Somalilandom. Necestujte do oblastí Fik, Degehabur, Gode, Korahe a Warder – tzv. zóny somálskeho regiónu, nakoľko sú tam aktívne rebelské skupiny a bezpečnostná situácia je vysoko riziková.

Rwanda: odporúčame vôbec necestovať do pohraničných oblastí Rwandy s Burundi a Konžskou demokratickou republikou (DRC). Napriek prebiehajúcej spoločnej vojenskej operácie Rwandy a DRC v oblasti Severného Kivu (DRC) ostáva v platnosti doterajšie cestovné varovanie proti vycestovaniu do pohraničných oblastí.

Ak už nevyhnutne musíte cestovať bližšie k pohraničným oblastiam, prekonzultujte svoje rozhodnutie vopred s miestnymi bezpečnostnými či administratívnymi zložkami a po celý čas zachovávajte zvýšenú ostražitosť. Pri návšteve národného parku – National Parc des Volcans/ Virunga National Park sa s bezpečnostných dôvodov pridajte k organizovaným skupinám.

Odporúčame zvážiť cestu do pohraničných oblastí Rwandy a Burundi a vycestovať len v nevyhnutných prípadoch. V regióne sú monitorované cezhraničné aktivity rebelských skupín so základňami v Burundi.

Burundi: Burundi vrátane hlavného mesta Bujumbura nepatrí k bezpečným destináciám a ak môžete, radšej sa mu vyhnite. Bezpečnostná situácia v krajine nie je stabilizovala, riziko prepadu ozbrojenými rebelskými skupinami ostáva vysoké, predovšetkým v okolí hlavného mesta (Bujumbura Rural provinces). Rozhodne necestujte do pohraničných oblastí s Konžskou demokratickou republikou, kde dlhodobo hrozia cezhraničné nájazdy ozbrojených rebelských skupín aktívnych vo oboch štátoch;

Stredoafrická republika: odporúčame vyhýbať sa severnej a západnej časti krajiny, ako aj pohraničnej oblasti s Čadom a Kamerunom kde je bezpečnostná situácia obzvlášt nestabilná. Dôvodom súčasných obáv sú aktivity rebelských skupín v severovýchodnej časti krajiny (provincia Vakaga) a v okolí mesta Birao. Hranice medzi Stredoafrickou republikou a Sudánom sú uzatvorené. V súčasnosti nie je vhodné využívať cestnú sieť na presun medzi Stredoafrickou republikou a Kamerunom a to ani s vojenským či policajným sprievodom.

Konžská republika: medzi nebezpečné oblasti, ktorým sa treba vyhnúť, patrí región Pool, kde sú zaznamenávané sporadické rebelské útoky a povodie rieky Ubangi v regióne Likoula, tvoriace hranicu s Konžskou demokratickou republikou. Neodporúča sa použitie vlakového a cestného spojenia na trase Brazzaville – Pointe Noire.

Keňa: v súčasnej dobe platí pre Kenskú republiku stredná hrozba teroristických útokov. Prepady a ozbrojené útoky ostávajú bežným javom, predovšetkým v slumových oblastiach hlavného mesta Nairobi a pobrežného mesta Mombasa. Z tohto dôvodu je nanajvýš potrebné nevychádzať a necestovať v nočných hodinách a zachovávať stálu ostražitosť. Stále pretrvávajú nedostatočné bezpečnostné opatrenia na vnútroštátnom letisku v Nairobi – Wilson Airport. Návštevy národných parkov a pobrežných turistických destinácii by však nemali, pri dodržiavaní základných bezpečnostných opatrení, znamenať riziko.

Sporadické ozbrojené strety a aktivity skupín banditov sú monitorované na severovýchode Kenskej republiky v oblasti hory Mt. Elgon a na severe Kene v oblasti Turkana .Cestovanie a pohyb v daných oblastiach je možný len za predpokladu zvýšených bezpečnostných opatrení, po konzultácií s miestnou políciou. Vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt v Somálsku výrazne odporźčem necestovať do pohraničných oblastí Kene a Somálska. V danej oblasti súčasne monitorujeme zvýšené riziko únosov. Hranica Kenskej republiky so Somálskom je uzatvorená od 3. januára 2007.

Odporúčania na záver:

- pred vycestovaním si preštudujte informácie na internetovej stránke MZV SR, resp. na stránke veľvyslanectva SR so sídlom v Addis Abebe, Etiópska federatívna demokratická republika - www.mzv.sk/addisabeba;

- pred návštevou horeuvedených krajín odporúčame uzavrieť dodatkové cestovné a zdravotné pripoistenie s dôrazom na úhradu nákladov, spojených s návratom do vlasti v prípade úrazu či ochorenia príp. úmrtia. Vopred sa informujte na podmienky poistenia, platné pre konkrétnu africkú krajinu.

Pozn.: Informácia zaradená na webovú stránku dňa 13.03.2009

Aktualizované: 30.12.2010