Bilaterálne politické konzultácie SR a Kazachstanu

14.5.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kazachstan

V rámci bilaterálnych politických konzultácii rokoval 14. mája 2018 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek s námestníkom ministra zahraničných vecí Republiky Kazachstan Romanom Vasilenkom. Aktuálne stretnutie nadväzuje na aktívny dialóg medzi oboma krajinami.
 

Partneri pozitívne zhodnotili aktuálny stav bilaterálnych vzťahov a pozitívny trend ekonomického rozvoja. Formát politických konzultácií je podľa L. Parízka „miestom formovania nových iniciatív a príležitostí“. V tejto súvislosti sa partner z Kazachstanu zaujímal o systematiku budovania rozvojovej pomoci v SR a navrhol v tejto oblasti užšiu spoluprácu. Okrem rozvojovej pomoci sa partneri zhodli na rozvoji ďalších aspektov ekonomicko-hospodárskej spolupráce. Ako preferované oblasti boli identifikované energetika, vodný manažment a vytváranie vhodných investičných príležitostí.   

 

Podľa L. Parízka „SR pozitívne vníma dynamiku v regionálnej integrácii krajín Strednej Ázie, vidiac v nej významný faktor posilnenia odolnosti jednotlivých štátov voči aktuálnym hrozbám a vonkajším vplyvom“. Ako jeden z príkladov efektívneho regionálneho dialógu vidí partner z Kazachstanu platformu V4. Odvolal sa aj na závery nedávnej konferencie V4+SÁ5, ktorá slúži pre krajiny regiónu Strednej Ázie ako model reálnej a funkčnej multilaterálnej komunikácie.

 

Súčasťou agendy konzultácií bolo aj hodnotenie aktuálneho stavu prípravy predsedníctva SR v OBSE a formulovanie priorít. Keďže Kazachstan má skúsenosti z predsedníctva v OBSE, a tiež ako krajiny, ktorá sa prezentuje ako platforma pre riešenie medzinárodných konfliktov, je podľa R. Vasilenka, pripravený byť nápomocný pri formovaní a klasifikácii súčasných bezpečnostných hrozieb. 

 

Partneri tiež diskutovali o existujúcich otvorených otázkach medzi SR a Kazachstanom a prebrali tiež aktuálnu situáciu v medzinárodných vzťahoch.

L. Parízek s partnerom z Kazachstanu R. Vasilenkom L. Parízek s partnerom z Kazachstanu R. Vasilenkom L. Parízek s partnerom z Kazachstanu R. Vasilenkom L. Parízek s partnerom z Kazachstanu R. Vasilenkom L. Parízek s delegáciou Kazachstanu a SR L. Parízek s delegáciou Kazachstanu a SR