Bulharská republika - informácia o zavedení systému tiesňového volania na území krajiny

7.7.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Bulharsko

Podľa informácie Ministerstva pre mimoriadne situácie Bulharskej republiky je od 30. septembra 2008 na celom území Bulharskej republiky plne funkčný národný systém tiesňového volania na jednotné európske číslo 112. Bulharská republika tak splnila svoju povinnosť zabezpečiť všetkým bulharským občanov a cudzincom zdržiavajúcim sa na území krajiny možnosť rýchleho a bezplatného prístupu na linku 112, s cieľom získania bezodkladnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Služba je prístupná zo všetkých zemepisných bodov krajiny, ktoré sú pokryté príslušnými telekomunikačnými operátormi.

Jednotlivé koordinačné centrá tiesňovej linky 112 v Bulharskej republike sú nasledovné:

· stredisko Sofia pre juhozápadnú oblasť;

· stredisko Ruse pre severo-centrálnu oblasť;

· stredisko Burgas pre juhovýchodnú oblasť;

· stredisko Montana pre severozápadnú oblasť;

· stredisko Varna pre severovýchodnú oblasť;

· stredisko Kardžali pre juho-centrálnu oblasť.

Základné záchranné zložky, ktoré poskytujú v integrovanom záchrannom systéme službu rýchlej reakcie, sú tieto:

· Ministerstvo pre mimoriadne situácie: Civilná ochrana;

· Ministerstvo zdravotníctva: Záchranná zdravotná služba;

· Ministerstvo vnútra: Polícia a Požiarna bezpečnosť;

· Ministerstvo dopravy - Námorná správa: Plavčícka záchranná služba;

· Bulharský červený kríž: Horská záchranná služba.

Pozn.: Aktualizácia imformácie dňa 07.07.2009