Česká republika – podmienky prechodu hraníc, cestovania a tranzitu

4.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Česko

Občania Slovenska a ich rodinní príslušníci, občania EÚ s vydaným potvrdením o prechodnom alebo trvalom pobyte na Slovensku a dlhodobo pobývajúci rezidenti na Slovensku môžu na územie Českej republiky vstupovať od 4. júna 2020 od 00:00 hod:

  • bez nutnosti preukazovať účel cesty
  • bez časového obmedzenia pobytu na území ČR
  • bez povinnosti mať potvrdenie o absolvovaní testu na SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom
  • bez povinnosti absolvovať nevyhnutné karanténne opatrenia po vstupe

 

Rovnako tak bez obmedzenia sa môžu vrátiť z pobytu v SR občania ČR, občania EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR alebo cudzinci s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta ČR.
 

Uvoľnenie obmedzenia cestovania je platné len pre štátnu hranicu medzi ČR a SR.
 

SR umožňuje prekračovať túto hranicu len na stanovených hraničných prechodoch.
 

Naďalej platí, že osoby vstupujúce na územie ČR, okrem občanov SR a ich rodinných príslušníkov, občania EÚ s vydaným potvrdením o prechodnom alebo trvalom pobyte v SR a dlhodobo pobývajúci rezidenti v SR a okrem vymedzených výnimiek majú povinnosť buď predložiť potvrdenie o absolvovaní TR-PCR testu,  resp. dodatočne absolvovať test na COVID-19 do 72 hodín po vstupe na územie ČR alebo nahlásiť svoj vstup krajskej hygienickej stanici, ktorá rozhodne o nevyhnutných karanténnych opatreniach.
 

 

 

 

 

Od 26. mája 2020 00:00 hod. do 13. júna 2020 23:59 hod. je dočasne  znovu obnovená ochrana vnútorných hraníc ČR na pozemnej hranici s Nemeckom a Rakúskom a vzdušnej hranici. Polícia ČR bude vykonávať kontroly po celej dĺžke vymenovaných úsekov vnútorných hraníc ČR


Od 26. mája 2020 do odvolania je zakázaný pohyb a pobyt bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa) ako je respirátor, rúška, šatka, šál alebo iné na všetkých vnútorných priestoroch stavieb, mimo bydliska, v prostriedkoch verejnej dopravy,  na všetkých miestach kde sa nachádzajú aspoň dve osoby v bližšej vzdialenosti než 2 metre, pokiaľ sa nejedná o členov domácnosti.
 

 
 
Vláda Českej republiky rozhodla 1. júna o zmene pravidiel cestovania do ČR, ktoré budú účinné od 15. júna 2020.
 
Občania EÚ/Schengenského priestoru (a občania ostatných štátov s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta v EÚ/Schengenskom priestore) stanovené nasledujúce pravidlá:
 
  • krajiny v zelenej zóne - bude možnosť pricestovať do ČR bez negatívneho PCR testu alebo následnej karantény a bez nutnosti preukazovať účel cesty.
  • krajiny v oranžovej  a červenej zóne - ako doteraz možnosť pricestovať len s negatívnym PCR testom max. 4 dni starým a nutnosť spadať do jednej z výnimiek zo zákazu vstupu cudzincov. Turistika medzi tieto výnimky naďalej nepatrí.
 
Pokiaľ ide o tranzit cez ČR, rušia sa všetky obmedzenia pre krajiny v zelenej zóne. Pre ostatné krajiny naďalej zostávajú v platnosti doterajšie pravidlá.
 
 
 
 
Naďalej nie je možné pricestovať do ČR z krajín mimo EÚ/Schengenského priestoru. Ďalší postup bude stanovený na základe koordinovaného rozhodnutia EÚ. Doterajšie výnimky zostávajú v platnosti. 
 
 
 

Tranzit cez územie Českej republiky

V súlade s platnými podmienkami pre vstup a tranzit občanov členských krajín EÚ na a cez územie ČR sa musí občan SR pri prekročení štátnej hranice ČR pozemnou cestou alebo po prílete na letisko V. Havla v Prahe naďalej preukázať nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, o vystavenie ktorej požiada miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine svojho dočasného pobytu.
 
 
 
Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný len z a účelom jednorázovej evakuácie do domovského štátu, nie je možný pre cestovanie za iným účelom (napr.  v žiadnom prípade „NIE“  zo SR cez ČR do Nemecka, Nórska a pod.).
 
Občan SR po prílete do Prahy alebo pri prekročení pozemných hraníc ČR komerčným autobusovým spojením smerujúcim do Prahy nesmie použiť na transfer z letiska V. Havla v Prahe alebo autobusovej stanice v Prahe na Slovensko vnútroštátnu autobusovú alebo vlakovú dopravu, ani zdieľanú taxislužbu ČR, je však možné vyzdvihnutie či odvoz rodinného príslušníka z letiska individuálnou dopravou motorovým vozidlom,  čo je v súlade s platnými podmienkami vstupu do ČR a rovnako s Opatrením ÚVZ SR,  podľa ktorého je možné vycestovanie zo SR do ČR a späť bez  povinnosti testu alebo karantény, uvedenia účelu cesty alebo časového obmedzenia.