Cestovné odporúčanie pre Gambiu

18.1.2017 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Gambia
Stupeň odporúčania: 2. Zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom až do odvolania zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Gambie z dôvodov hrozby eskalácie vnútropolitického napätia spojeného s očakávanou inauguráciou novozvoleného prezidenta 19.januára 2017. Ak by slovenskí občania z nevyhnutných dôvodov museli do krajiny cestovať, ministerstvo odporúča v prípade núdze obrátiť sa na Delegáciu Európskej únie v hlavnom meste Banjule alebo na zastupiteľský úrad ktorejkoľvek členskej krajiny Európskej únie a pred cestou sa dobrovoľne zaregistrovať na webovej stránke MZVaEZ SR.