Cestovné odporúčanie - Nikaragua

25.5.2018 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Nikaragua
Stupeň odporúčania: 2. stupeň - zvážiť nevyhnutnosť cestovania (zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí)

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR informuje občanov SR, že vzhľadom na pretrvávajúcu zložitú vnútropolitickú situáciu v Nikarague a zhoršenú bezpečnostnú situáciu odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V prípade pobytu v krajine odporúčame vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a demonštráciám, vo všeobecnosti miestam so zvýšenou koncentráciou obyvateľstva, ktoré sa môžu zmeniť na násilnú demonštráciu.

 

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR zároveň vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do uvedenej oblasti využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ SR.