Chorvátska republika – obmedzenie užívania tabakových výrobkov

2.4.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Chorvátsko

S účinnosťou od 1. apríla 2009 sa začal v plnom rozsahu uplatňovať Zákon o obmedzení užívania tabakových výrobkov, ktorý chorvátsky parlament schválil 17.10.2008, a ktorého len niektoré články boli platné od 07.11.2008.

Nový zákon stanovuje úplný zákaz fajčenia na verejných priestranstvách, vo všetkých výchovných, vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach (s výnimkou psychiatrických nemocníc a oddelení).

V kaviarňach sa smie fajčiť len na otvorených terasách a v reštauráciách je fajčenie dovolené len vo vyhradených priestoroch, kde nie je možné objednať si jedlo ani pitie. Takéto priestory musia byť jasne označené. Zákon takisto zakazuje každú formu priamej i nepriamej propagácie cigariet a tabakových výrobkov.

Za porušenie zákona sú stanovené nasledovné finančné pokuty :

- 1.000,- HRK – fyzické osoby, ktoré a) ponúkajú bezplatné tabakové výrobky na verejnom mieste a b) fajčia na verejnom priestranstve, kde je fajčenie zakázané

- od 500,- do 1.000,- HRK zamestnanci, ktorí v reštauračnom zariadení povolia hosťom fajčiť

- od 5.000,- do 15.000,-HRK právnické osoby.

Pozn.: Informácia zaradená na webovú stránku dňa 02.04.2009