Chorvátska republika – podmienky dovozu výrobkov živočíšneho pôvodu

27.5.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Chorvátsko

Na základe rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva, rybárstva a rurálneho rozvoja Chorvátskej republiky boli stanovené podmienky dovozu výrobkov živočíšneho pôvodu do Chorvátska. Smernica, ktorá nadobudla platnosť 21. mája 2009, určuje o.i. podmienky dovozu určitých výrobkov živočíšneho pôvodu nekomerčnej povahy, ktoré sú súčasťou cestovnej batožiny alebo sa posielajú ako malé zásielky fyzickým osobám alebo sa objednávajú na diaľku (poštou, telefonicky alebo prostredníctvom internetu) a následne sa doručujú užívateľovi.

V prílohe uvádzame kvantitatívny prehľad výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu mať cestujúci v osobnej batožine pri vstupe do Chorvátska. V porovnaní s minuloročnými obmedzeniami, ktoré boli napokon zrušené, v tomto roku si bude môcť slovenský občan priviezť so sebou do Chorvátska 10 kg potravín (viď priloženú tabuľku).

Tabuľka s množstvami výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu cestujúci doviezť v osobnej batožine pri vstupe do Chorvátska

Množstvo/kg

Štát

Výrobok

Poznámka

10

Európska únia,

Andora,

Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno, Švajčiarsko, Farské ostrovy, Grónsko, Island

- mäso

- mlieko

- mäsové výrobky

- mliečne výrobky

- nemusia byť splnené žiadne podmienky

10

Európska únia,

Andora,

Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno, Švajčiarsko, Farské ostrovy, Grónsko, Island

- mlieko v prachu pre kojencov

- strava pre kojencov a strava pre zvláštne potreby

- nevyžadujú uskladnenie v chladničke pred použitím,- sú balené s ochrannou známkou výrobcu a určené konečnému spotrebiteľovi

- balenie je nepoškodené, s výnimkou ak sa práve nepoužíva

2

Ostatné krajiny - tretie krajiny

- mlieko v prachu pre kojencov

- strava pre kojencov a strava pre zvláštne potreby

- nevyžadujú uskladnenie v chladničke pred použitím,- sú balené s ochrannou známkou výrobcu a určené konečnému spotrebiteľovi

- balenie je nepoškodené, s výnimkou ak sa práve nepoužíva

10

Európska únia,

Andora,

Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno, Švajčiarsko, Farské ostrovy, Grónsko, Island

- zvláštna strava pre domáce zvieratá, ktorá sa využíva z lekárskych dôvodov

- nevyžadujú uskladnenie v chladničke pred použitím,- sú balené s ochrannou známkou výrobcu a určené konečnému spotrebiteľovi

- balenie je nepoškodené, s výnimkou ak sa práve nepoužíva

2

Ostatné krajiny - tretie krajiny

- zvláštna strava pre domáce zvieratá, ktorá sa využíva z lekárskych dôvodov

- nevyžadujú uskladnenie v chladničke pred použitím,- sú balené s ochrannou známkou výrobcu a určené konečnému spotrebiteľovi

- balenie je nepoškodené, s výnimkou ak sa práve nepoužíva

20

Všetky krajiny

- čerstvú, sušenú, varenú, marinovanú alebo údenú rybu

- určité raky, ako sú krevety, jastogy

-neživé sépie a neživé ustrice

- je čerstvá vypitvaná ryba,

- hmotnosť rybacích výrobkov nepresahuje 20 kg alebo hmotnosť jednej ryby na osobu, v závislosti, ktorá hmotnosť je väčšia.

- množstvo sa nevzťahuje na rybacie výrobky, ktoré prichádzajú z Farských ostrovov alebo Islandu

10

Európska únia,

Andora,

Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno, Švajčiarsko, Farské ostrovy, Grónsko, Island

-med, živé ustrice, živé sépie a slimáky

2

Ostatné krajiny - tretie krajiny

-med, živé ustrice, živé sépie a slimáky

Neobmedz. množstvo

Všetky krajiny

- chlieb, koláče, keksy, čokoláda a cukrárenské výrobky (vrátane slatkostí), ktoré nie sú pomiešané alebo plnené mäsovými výrobkami,

- balené potravinové prísady,

- mäsové extrakty a koncentráty,

- olivy plnené rybou,

- cestoviny, ktoré nie sú pomiešané alebo plnené mäsovými výrobkami,

- polievky a koreniny,

- iné potraviny, ktoré neobsahujú čerstvé alebo spracované mäso a mliečne výrobky a obsahujú menej ako 50 % spracovaných vajec alebo rybacích výrobkov.

- neprehľadávajú sa

Neobmedz. množstvo

Všetky krajiny

Všetky výrobky

- ak spĺňajú podmienky pre komerčné zasielky, čo zahŕňa:

a) zodpovedajúce certifikovanie

b) prihlasovanie tovaru so zodpovedajúcou dokumentáciou veterinárnej kontrole na odsúhlasenej hraničnej veterinárnej stanici

Dodatočné obmedzenia

Všetky krajiny

Výrobky živočíšneho pôvodu z chránených druhov

- napríklad na kaviár z ohrozených druhov, hmotnosť je obmedzená na max. 125 gr na osobu

Pozn.: Informácia zaradená na webovú stránku 27.05.2009