Chorvátsko - aktualizácia informácie k vstupu do krajiny

21.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Chorvátsko

S účinnosťou od 11. mája 2020 vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci môžu vstúpiť na územie Chorvátskej republiky, v prípade, ak majú:

 

- vo vlastníctve nehnuteľnosť alebo plavidlo v Chorvátsku (môže byť aj lízing), môžu vstúpiť do Chorvátska s potvrdením o vlastníctve;

- ekonomické dôvody alebo iné hospodárske záujmy v Chorvátskej republike (pozývací list);

- doklad o zaplatenom ubytovaní, rezervácii ubytovania (apartmán/hotel/kemp);

- zmluvu o prenájme turistickej lode alebo plachetnice.

 

Rodinní príslušníci sa musia preukázať na hraniciach rodným listom, respektíve sobášnym listom. Počas pobytu v Chorvátsku musia občania EÚ dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia Chorvátska. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné sa preukázať testom na ochorenie COVID-19.

 

Ministerstvo vnútra Chorvátska odporúča občanom EÚ, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, aby pred uskutočnením cesty do Chorvátska požiadali písomne o súhlas so vstupom na územie krajiny e-mailom na adresu: uzg.covid@mup.hr s uvedením nevyhnutných osobných dôvodov pre vstup na územie Chorvátskej republiky.