Chorvátsko - od 11. mája 2020 možnosť vstupu občanov EÚ do krajiny - vlastníkom nehnuteľností alebo plavidiel

12.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Chorvátsko
S účinnosťou od 11. mája 2020 vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí majú vo vlastníctve nehnuteľnosť alebo plavidlo v Chorvátsku (môže byť aj lízing), môžu vstúpiť do Chotrvátska s potvrdením o vlastníctve.
 
 
Rodinní príslušníci sa musia preukázať na hraniciach rodným listom, resp. sobášnym listom. Počas pobytu v Chorvátsku musia občania EÚ dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia Chorvátska. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné sa preukázať testom na COVID-19.