Ďalší študenti z Islandu smerujú na Slovensko

13.8.2013 | Krajania v zahraničí | Island

V rámci pokračujúcej realizácie projektu štúdia všeobecnej medicíny na Slovensku sa 7. augusta 2013 na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Osle uskutočnili prijímacie pohovory ďalších študentov z Islandu, ktoré v spolupráci s honorárnym konzulom SR na Islande Runólfurom Oddssonom a slovenským veľvyslanectvom zabezpečovala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine.

V školskom roku 2013/2014 pribudne ďalších viac ako 40 študentov z Islandu a 80 študentov z Nórska, ktorých príprava na štúdium sa realizuje v rámci spolupráce s Vysokou školou Bjorkneess v Oslo. Na Slovensku tak bude od septembra celkovo v Martine študovať viac ako 500 nórskych a islandských študentov. Súčasne sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedúceho zastupiteľského úradu so zástupcami lekárskej fakulty profesorom Albertom Stránskym a Andrejom Krajčovičom k ďalším spoločným oblastiam spolupráce, vrátane prípravy slávnostnej imatrikulácie študentov na veľvyslanectve.