Ďalšia aktivita Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ankare v kapacite predsedníckej krajiny vo V4

6.3.2019 | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a V4 | Turecko

Súčasťou aktivít Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ankare v rámci výkonu predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine sú aj pracovné obedy s účasťou významných predstaviteľov tureckých ústredných orgánov štátnej správy. V tomto rámci sa 4. marca 2019 uskutočnil pracovný obed veľvyslancov krajín V4 s čestným hosťom, ktorým bola nedávno menovaná generálna riaditeľka pre záležitosti EÚ Ministerstva zahraničných veci Tureckej republiky veľvyslankyňa Başsak Turkoglu. Prezentácia generálnej riaditeľky zaujala objektívnym hodnotením súčasných vzťahov v relácii EÚ s Tureckom s pomenovaním najväčších problematických oblastí. Prítomní veľvyslanci členských krajín V4 ocenili stretnutie ako mimoriadne prínosné pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu.