Designovaný veľvyslanec Gambijskej republiky odovzdal kópie poverovacích listín

8.8.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov | Gambia

Dňa 8. augusta 2012 odovzdal dezignovaný veľvyslanec Gambijskej republiky v Slovenskej republike Mamour Alieu Jagne kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi Petrovi Burianovi. Obaja partneri pri tejto príležitosti potvrdili záujem o prehlbovanie vzájomných kontaktov a rozvoj bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.

Veľvyslanec Gambie prejavil osobitný záujem o slovenské technológie týkajúce sa strojárenstva a poľnohospodárstva a vyzdvihol dôležitosť posilnenia spolupráce medzi univerzitami. Štátny tajomník Peter Burian v reakcii zdôraznil, že slovenské vysoké školy s technickými zameraním si udržiavajú dlhodobo vysoký kredit.

Perspektívnou oblasťou vzájomnej spolupráce môže byť rozvoj športovej infraštruktúry a zdieľanie skúseností s odbornou výchovou talentovanej mládeže. Súčasťou pracovnej návštevy veľvyslanca Gambie v SR je aj návšteva futbalového klubu v Žiline, kde pôsobia jeho krajania.