Dezignovaný veľvyslanec Kambodže odovzdal kópie poverovacích listín

8.3.2010 | Poverovacie listiny | Kambodža

Štátna tajomníčka Oľga Algayerová dnes prijala dezignovaného veľvyslanca Kambodžského kráľovstva v SR so sídlom v Berlíne Widhya Chema, ktorý do jej rúk odovzdal kópie svojich poverovacích listín.

Počas stretnutia partneri skonštatovali dobrú úroveň vzájomných vzťahov a potvrdili záujem o ďalší rozvoj spolupráce na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni. Obe strany si taktiež vymenili názory na aktuálne medzinárodné a regionálne otázky. Štátna tajomníčka zaželala nastupujúcemu kambodžskému veľvyslancovi úspechy počas jeho pôsobenia vo funkcii.

Dezignovaný veľvyslanec Kambodže odovzdal kópie poverovacích listín Dezignovaný veľvyslanec Kambodže odovzdal kópie poverovacích listín