Dezignovaný veľvyslanec Malty u štátneho tajomníka Javorčíka

7.5.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia | Malta

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Peter Javorčík prijal 7. mája 2012 na nástupnej návšteve dezignovaného veľvyslanca Malty v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Colina Sciclunu pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín.

Obaja partneri sa zhodli na výbornej úrovni bilaterálnych vzťahov a potvrdili záujem na ďalšom rozvoji spolupráce predovšetkým v ekonomickej oblasti, ako aj na pôde EÚ v kontexte nadchádzajúceho predsedníctva Rady EÚ, ktoré bude v rokoch 2016-2017 v réžii trojice štátov Holandsko – Slovensko – Malta.