Dezignovaný veľvyslanec Namíbijskej republiky v SR odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi P. Burianovi

28.1.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Namíbia

Dňa 28. januára 2013 odovzdal dezignovaný veľvyslanec Namíbijskej republiky v Slovenskej republike Raphael Nakare Dinyando kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi MZVaEZ SR Petrovi Burianovi. Partneri sa zhodli na potrebe zintenzívnenia bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach, predovšetkým však v oblastiach školstva a ekonomickej spolupráce. Za dobrý nástroj na zintenzívnenie hospodárskej spolupráce označili memorandá o spolupráci medzi príslušnými rezortmi hospodárstva, ktoré by sa mohli v budúcnosti podpísať. Za rovnako dôležité považujú aj uzatvorenie zmlúv o podpore a ochrane investícií a o zabránení dvojitého zdanenia.

Partneri tiež označili za dôležitý segment vzájomnej ekonomickej spolupráce turizmus. Štátny tajomník Peter Burian preto v tejto súvislosti požiadal partnera o preskúmanie možnosti zrušenia vízovej povinnosti pre občanov Slovenskej republiky zo strany Namíbie. Uvedené opatrenie by predstavovalo výrazný impulz pre rast záujmu slovenských podnikateľov a firiem o teritórium južnej Afriky.