Európske investičné fórum v Paraguaji

5.9.2014 | Ekonomické správy | Paraguaj

V nadväznosti na úspešnú misiu komisára Taianiho v Paraguaji, uskutočnenú 14.júna 2014 v sprievode 35 európskych podnikateľov zo 7 členských štátov EÚ zastupujúcich sektory stavebníctva, priemyslu, infraštruktúry, dopravy a služieb, uskutoční sa v dňoch 23.-24.októbra 2014 v Centro de Convenciones de la Conmebol v Asuncióne „Európske investičné fórum“. Podujatie bude potvrdením záujmu obidvoch strán o prehĺbenie hospodárskych vzťahov. Paraguaj poskytuje dobré podmienky pre malé a stredné podniky a silné investičné možnosti v oblasti komunikačných infraštruktúr. Súčasné legislatívne úpravy tiež potvrdzujú záväzky krajiny v oblasti podpory a rozvoja podnikania.

23.10.2014

08:00 Akreditácia

09:00 Otvárací príhovor : prezident PY

09:20 Európska únia – najväčší obchodný partner : politický zástupca EU

09:40 Paraguajské sektory s exportným potenciálom : minister priemyslu a obchodu PY

10:00 Mercosur z pohľadu perspektívy európskeho priemyslu: prezident Mercosuru

10:20 Občerstvenie

Panel I. Ekonomický a právny rámec investícií

10:40 Ekonomické perspektívy Paraguaja : minister financií PY

11:00 Ochrana zahraničných investícií – zástupca najvyššieho súdu PY

11:20 Duševné vlastníctvo všeobecná správa duševného vlastníctva

11:40 Investovanie v Paraguaji – prezident Paraguajskej priemyselnej únie

12:00 Diskusia

12:40 Obed

Panel II. Investície v oblasti infraštruktúry

14:00 Verejno privátna aliancia, projekty v oblasti infraštruktúry – ministerstvo verejných prác PY

14:20 Vodná doprava : Imperial Shipping

14:40 Elektrické siete : Konzorcium ABB/CIE

Panel III. Financovanie projektov

15:00 Zlepšenie klasifikácie rizika investícií v Paraguaji: UBS/BBVA

15:20 Financovanie infraštruktúry: Corporación Andina de Fomento

15:40 Programy financovania pre malé a stredné podniky: Európska investičná banka

16:00 Diskusia

17:00 Záver

24.10.2014

Panel IV. Komparatívne výhody výrobných reťazcov v oblasti exportov

09:00 Výhody montážneho systému : ministerstvo priemyslu a obchodu PY

09:20 Exporty v režime nulových ciel : ministerstvo priemyslu a obchodu PY

09:40 Priemyselná politika, zameranie sa na bezcolné zóny : ministerstvo priemyslu a obchodu PY

10:00 Sektor textilný a odevný : firmy Marseg, Bluedesign

10:20 Sektor autosúčiastok : Fujikura, Leoni

10:40 Sektor potravín a organických nápojov : Frutika

11:00 Diskusia

11:40 Záverečné príhovory: minister priemyslu a obchodu PY, veľvyslanec EU

12:00 Obed

13:30 Bilaterálne obchodné rokovania

17:00 Ukončenie podujatia

V prípade záujmu slovenských subjektov, pripraví ZÚ Buenos Aires bližšie logistické informácie.

Viac informácií získate na Zastupiteľskom úrade SR v Buenos Aires.

Email: jan.marecek@mzv.sk