F. Ružička s veľvyslancom Islandskej republiky o ďalšom rozvoji vzťahov a posilňovaní spolupráce

14.11.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Island

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (14. novembra) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Islandskej republiky Thórira Ibsena so sídlom v Reykjavíku. Išlo o jeho nástupnú návštevu, počas ktorej odovzdal do rúk štátneho tajomníka kópiu poverovacích listín.

 

Vzťahy medzi oboma krajinami tento rok spája aj 100. výročie vzniku Československa a Islandu ako samostatných štátov. Nad rámec dobre sa rozvíjajúcej spolupráce v politickej oblasti partneri potvrdili spoločný záujem na posilnení obchodných a hospodárskych vzťahov, na potrebe rozvíjať kontakty medzi podnikateľskými subjektami, občanmi, ako aj podpory turizmu. Štátny tajomník Ružička osobitne vyzdvihol finančnú pomoc poskytovanú Slovenskej republike prostredníctvom finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Podporil tiež pokračovanie spolupráce v oblasti vzdelávania, v rámci ktorého je možné budovať na úspešnom programe výmeny študentov medicíny a veterinárneho lekárstva, predovšetkým na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. „Som rád, že sa zhodujeme v nastavení priorít pre rozvoj potenciálu našich vzájomných vzťahov. Väčší dôraz by sme mali klásť na efektívnejšie využívanie Bilaterálneho fondu finančného mechanizmu EHP, výmenu skúseností našich expertov pri využívaní geotermálnej energie, výskum v oblasti životného prostredia a vzdelávanie, konkrétne formou prípravy islandských študentov na štúdium na Slovensku. Pokiaľ ide o využívanie geotermálnej energie a ochranu životného prostredia, to sú oblasti, v ktorých je Island svetovým lídrom a pre nás inšpiráciou,“ uviedol F. Ružička.