Fidži - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

20.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Fidži

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si v reakcii na eskalujúci vývoj vo veci šírenia nového koronavírusu dovoľuje informovať občanov Slovenskej republiky o postupne zavádzaných opatreniach zo strany úradov krajín jeho akreditácie a priakreditácie.

 

Všetkým cestujúcim so zahraničnou štátnou príslušnosťou, ktorí navštívili kontinentálnu Čínu, Taliansko, Irán, Južnú Kóreu, Spojené štáty americké a všetky štáty Európy (vrátane.Veľkej Británie počas 14 dní predchádzajúcich dátumu ich cesty na Fidži, bude odopretý vstup do krajiny. Zároveň sú všetci cestujúci prichádzajúci na Fidži zo všetkých zahraničných krajín povinní sa izolovať na dobu 14 dní po príchode do krajiny.

 

Vláda spolupracuje so všetkými medzinárodnými prepravcami, ktorí zabránia cestujúcim spadajúcim pod tieto obmedzenia nastúpiť na lety a lode smerujúce na Fidži.

 

Počas letov sa budú naďalej vykonávať preventívne opatrenia na zachovanie hygienického prostredia a detekciu chorých cestujúcich kvôli minimalizácii akékoľvek rizika. Všetkým zahraničným cestujúcim bude zároveň na medzinárodných letiskách v krajine meraná teplota prostredníctvom ručných digitálnych teplomerov a v priebehu nasledujúcich týždňov budú zariadenia na meranie teploty nainštalované na všetkých medzinárodných letiskách v krajine. Všetci cestujúci musia zároveň absolvovať kontrolu zdravotného stavu a cestovnej histórie.

 

Všetky výletné lode majú zákaz vstupu do krajiny.

 

Medzinárodné podujatia boli v krajine zakázané a zahraniční hostia nemajú povolené zúčastňovať sa miestnych podujatí.

 

Tieto cestovné obmedzenia sú platné až do odvolania. Aktuálne informácie je možné sledovať prostredníctvom oficiálnych web stránok Imigračného úradu Fidži a Ministerstva zdravotníctva Fidži.  

 


Nový druh ochorenia je prenosný z človeka na človeka, môže sa šíriť vzduchom a spôsobiť fatálne následky. Z tohto dôvodu apelujeme na občanov Slovenskej republiky, aby sa počas pobytu v regióne vyhli kontaktu s chorými ľuďmi, dbali na osobnú hygienu, vrátane umývania rúk, ako aj na hygienu potravín a vystríhali sa kontaktu so živými zvieratami a rešpektovali inštrukcie príslušných miestnych úradov. Pokiaľ sa vyskytnú symptómy typické pre toto ochorenie (predovšetkým kašeľ a horúčka), odporúčame čo najskôr vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s prepuknutím nového koronavírusu zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnom čísle: +421 917 222 682. Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii, rozsahu výskytu nového koronavírusu, či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v postihnutých oblastiach, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného koronavírusom.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre: +61 487 201 047 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978. 

 

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.