Globálne fórum pre migráciu a rozvoj

13.12.2016 | Bangladéš

Na jednom z najvýznamnejších tohtoročných medzinárodných podujatí z pohľadu migrácie sa od 10. do 12. decembra 2016 v Dháke stretlo okolo 500 delegátov zastupujúcich vlády 125 krajín, vyše 30 medzinárodných organizácií a občiansky sektor. Slovenská republika bola na podujatí venovaného téme „Migráciou smerom k trvalo udržateľnému rozvoju pre všetkých” zastúpená veľvyslancom s osobitným poslaním pre otázky migrácie a rozvoja Igorom Slobodníkom. Deviate Globálne fórum pre migráciu a rozvoj (GFMD) za organizátora slávnostne otvorila predsedníčka vlády Bangladéša Šajch Hasína Vadžídová, ktorá rastúci pohyb osôb cez hranice označila za sprievodný jav globalizácie a vyzvala na zaistenie bezpečia a medzinárodne koordinovaného prístupu v oblasti migrácie. Rozhovory pri okrúhlych stoloch medzi aktérmi rôznych strán sa zamerali na tri hlavné piliere – vláda, hospodárstvo a spoločnosť – s cieľom spoločne definovať možnosti využitia fenoménu ako príležitosť pre cieľové krajiny a zároveň smerovať nástroje rozvojovej pomoci na podporu dobrého vládnutia a podporu stratégií tvorby pracovných miest v krajinách pôvodu. V odborných diskusiách boli zároveň vyzdvihnuté aktivity na podporu integrácie vrátane podpory občianskych práv migrantov a boja proti xenofóbii. Bangladéšska strana pri odovzdávaní predsedníckeho postu v GFMD Nemecku podporila cieľ dosiahnutia postupnej koherencie národných politík v tejto oblasti s aktivitami OSN a zahrnúť špecifické otázky migrácie do Programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.