Austrália

Krajina: Austrália
Konzul: Eugénia Mocnay
Otvorený: 1. apríl 2016
Adresa: Honorárny konzulát v v Melbourne
4 Nathan Street, Ferntree Gully 3156, Victoria
Úradné hodiny: pondelok od 15:00 do 17:00 , v ostatných dňoch po dohode s honorárnym konzulom.
Tel: 0061- 412 088 796
E-mail: eugenia.mocnay@gmail.com
Konzulárny obvod: Štát Viktória