I. Korčok prijal dezignovaného veľvyslanca Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu svätého Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty

30.8.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Zvrchovaný vojenský špitálsky rád sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok prijal dnes (30. augusta) dezignovaného veľvyslanca Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu svätého Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty so sídlom v Bratislave Alfreda Prinz von Schönburg-Hartensteina, ktorý mu odovzdal kópie svojich poverovacích listín.

 

Dezignovaný veľvyslanec predstavil svoje zámery a projekty, ktoré Rád uskutočňuje vo svete, ako aj na Slovensku. Prostredníctvom svojho občianskeho združenia Maltézska pomoc pre Slovensko realizuje viaceré aktivity v charitatívnej a dobročinnej oblasti, vrátane vzdelávania rómskej komunity či poskytovania prístrešia a jedla pre bezdomovcov v rôznych mestách Slovenska. I. Korčok ocenil aktivity Rádu na Slovensku a podčiarkol pozitívny prínos zapojenia mladých ľudí do dobrovoľníckej činnosti a pomoci ľuďom v núdzi. 

 

Partneri tiež diskutovali o možnostiach ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Zvrchovaným vojenským špitálským rádom svätého Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty, najmä v oblasti humanitárnej a charitatívnej činnosti, vrátane prípravy Memoranda o porozumení. I. Korčok na záver informoval aj o priebehu a prvých úspechoch slovenského predsedníctva v Rade EÚ, vrátane prípravy blížiaceho sa neformálneho samitu hláv štátov a vlád 27 členských štátov EÚ v Bratislave.