Informácia pre cestujúcich do USA

19.8.2013 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Spojené štáty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov cestujúcich do USA na turistické povolenie ESTA (pozn.: ESTA je elektronický formulár, ktorý umožní slovenským občanom, kvalifikujúcim sa na turistickú alebo služobnú cestu do USA, kratšiu ako 90 dní alebo na tranzit vycestovať len s biometrickým pasom bez nutnosti požiadať o vstupné vízum), že tento status nedovoľuje jeho držiteľom v USA ani pracovať, ani dlhodobo študovať a nie je možné ho počas pobytu v USA meniť. ESTA časovo obmedzuje pobyt občanov SR v USA na max. 90 po sebe nasledujúcich dní a je určená výhradne na krátkodobé turistické pobyty. V prípade tých, ktorí majú záujem v USA pracovať, je nutné mať vopred udelené pracovné vízum americkým zastupiteľským úradom. Odporúčame občanom, aby dôsledne dodržiavali svoj imigračný status v USA, nakoľko jeho porušenie v prípade odhalenia má za následok deportáciu z krajiny, ktorej predchádza umiestnenie do väzenského zariadenia. Príslušné orgány USA rozhodujú nezávisle a prípadné žiadosti zastupiteľských úradov SR o prepustenie zadržaného občana, u ktorého došlo k porušeniu imigračného statusu, alebo o urýchlenie deportačného procesu, nemajú vplyv na ich rozhodovanie.