Jamajka - vyhlásenie výnimočného stavu

25.5.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Jamajka

V súvislosti s nepokojmi v Kingstone, výrazným zvýšením násilnej kriminality a vyhlásením výnimočného stavu vládou Jamajky so zákazom vychádzania po 18:00 hod., odporúča Ministerstvo zahraničných vecí SR občanom SR zvážiť cesty do uvedenej oblasti. V ostatných častiach krajiny odporúčame taktiež zvýšenú ostražitosť a cestovanie len v organizovaných skupinách.