Juhoafrická republika

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

 • 20.10.2017
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Juhoafrická republika
  ​V súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v JAR, predovšetkým v mestách Johannesburg a Pretória, odporúčame cestujúcej verejnosti venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti. Od začiatku roku 2017 zaznamenali diplomatické misie v Pretórii zvýšený počet útokov na svojich zamestnancov a majetok, ale tiež na občanov cestujúcich do krajiny za rôznymi účelmi.
 • 02.07.2009
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Juhoafrická republika
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Afrika
Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Juhoafrická republika
miestny názov Republiek van Suid Afrika
anglicky Republic of South Africa
Rozloha: 1 219 912 km2
Počet obyvateľov: 49810427(údaj z roku 2014)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Pretória Tshwane Pretoria
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1504000 (údaj z roku 2014)
Úradný jazyk: angličtina, afrikánčina, 9 černošských jazykov (Xhosa, Zulu, Ndebele, Sesotho, Sepedi, Swati, Setswana, Tsonga, Venda)
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
isiZulu 23,8%
isiXhosa 17,6%
Afrikánsky 13,3%
Sepedi 9,4%
Setswana 8,2%
anglický 8,2%
Sesotho 8,5%
Xitsonga 4,4%
siSwati 2,7%
Tshivenda 2,3%
isiNdebele 1,6%
Mena: juhoafrický rand (ZAR)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Botswanská republika 1969 km
Lesothské kráľovstvo 1106 km
Mozambická republika 496 km
Namíbijská republika 1005 km
Svazijské kráľovstvo 438 km
Zimbabwianska republika 230 km
Dĺžka pobrežia: 2954 km
Administratívne územné členenie: 9 provincií – Gauteng, Limpopo, Western Cape (Západné Kapsko), Eastern Cape (Východné Kapsko), Mpumalanga, North West (Severozápadná provincia), KwaZulu-Natal, Free State (Slobodný štát), Northern Cape (Severné Kapsko)
Telefónna predvoľba: ++27 (pri volaní z JAR nie cez 00 ale cez 09)
Medzinárodná poznávacia značka: ZA
Internetová doména: .co.za
HDP na obyvateľa: 13 200 (údaj z roku 2015)
Miera nezamestnanosti: 27,2% (údaj z roku 2018)
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
kresťania 79,8%
hinduisti 1,2%
moslimovia 1,5%
židia 0,2%
iné 0,6%
bez vyznania 15,1%
Vznik štátu: 26.05.1910 ()
História v skratke: Krajina s oficiálnym názvom Juhoafrická únia získala nezávislosť od Veľkej Británie v roku 1910. Na Juhoafrickú republiku sa po referende premenovala v roku 1961. Až do roku 1994 vládol v JAR nedemokratický segregačný režim apartheid, založený na striktnom oddeľovaní rás a utláčaní nebieleho obyvateľstva. Od prvých všerasových volieb (1994) vládne panafricky orientovaný Africký národný kongres (ANC), zastupujúci predovšetkým záujmy domorodej africkej väčšiny s podporou ľavicovo zameraných koaličných partnerov – Komunis­tic­kej strany JAR a COSATU (Združenie odborov). Približne 10-percentná menšina obyvateľov európskeho pôvodu – Afrikánci (Búrovia) a anglicky hovoriaci belosi v posledných rokoch stratili svoje bývalé výsady vyplývajúce z minulého politického režimu, rasovo segregačného systému apartheidu. Ich podiel na dnešnej politickej moci sa po zavedení rovného hlasovacieho práva znížil na úroveň, ktorá zodpovedá jej počtu. Ostatné parlamentné voľby v krajine sa uskutočnili v apríli 2014. Voľby potvrdili dominanciu Afrického národného kongresu na vnútropolitickej scéne. Výsledok volieb celkovo odráža vnútropolitické pomery a kopíruje rasové rozloženie obyvateľstva v JAR. Vo všeobecnosti sa vnútropolitická situácia vyvíja v súlade s doterajším smerovaním krajiny pod taktovkou ANC. Prezident Zuma uskutočňuje po nástupe rozsiahlu reštrukturalizáciu s cieľom zvýšiť efektivitu výkonu novej vlády.
Hlava štátu: Cyril Ramaphosa
Predseda vlády: vykonáva prezident
Minister zahraničných vecí: Dr. Naledi Pandor
Dátum konania posledných volieb: 8.5.2019
Výkonná moc v štáte: prezident zároveň na čele vlády, menuje vládu aj viceprezidenta krajiny
Zákonodarný orgán: Dvojkomorový parlament so sídlom v Kapskom Meste: National Council of Provinces (90 členov) – 10 zástupcov z každej provincie a Národné zhromaždenie (National Assembly): 400 poslancov, volení priamo na 5 rokov.
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.dirco.gov.za
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Pretória

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Pretoria
Street: 930 ARCADIA Street, Arcadia
Town:
slovak native
ZIP:
State:
slovak native
South Africa
Phone: +27 123422051, +27 123422052
Mobile phone:
Fax: +27 123423688
E-mail: emb.pretoria@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/pretoria
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Cape Town
Consular Office of the Slovak Republic in Cape Town
Konzul: Geoffrey Leighton Ashmead
otvorený: 10.05.2007
adresa: Consular Office of the Slovak Republic
45 Tokai Road Tokai 7966
Cape Town
R.S.A

Mobil.:
Tel.: +27 21 7158833
Fax.: +27 21 7158227
E-mail.: mail@rane.co.za
konzulárny obvod: provincie Západné a Severné Kapsko
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Juhoafrická republika zaviedla od 18. apríla 2016 vízovú povinnosť pre držiteľov cestovných pasov SR na vstup do JAR. O vstupné vízum je potrebné požiadať osobne na Veľvyslanectve Juhoafrickej republiky vo Viedni. Na veľvyslanectvách JAR v iných častiach sveta môže občan SR požiadať o víza, len ak má v krajine trvalý, respektíve prechodný pobyt. 

 

Na bezplatné vízum JAR je nutné preukázať bonitu klienta bankovým výpisom za ostatné 3 mesiace. Juhoafrické veľvyslanectvo neakceptuje hotovosť a kreditné karty.

 

Občania SR, ktorí tranzitujú cez medzinárodné letiská v JAR: Johannesburg – OR Tambo a Lanseria, Kapské Mesto a Durban, v prípade cesty do okolitých krajín: Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Svazijsko a Lesotho, nepotrebujú požiadať o tranzitné vízum v Juhoafrickej republike, avšak je nutné sa podrobiť odobratiu biometrických údajov po prílete na vyššie uvedené letiská v JAR.

 

Občanom SR  v prípade otázok ohľadne vstupných víz odporúčame kontaktovať Veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky so sídlom vo Viedni  na tel. č.: +43 1 320 6493, prípadne emailom na: vienna.consular@dirco.gov.za. Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke Veľvyslanectva Juhoafrickej republiky vo Viedni na: www.suedafrika-botschaft.at.

 

Juhoafrický imigračný zákon vyžaduje, aby cestujúci pri vstupe do krajiny mal pre účely úradných záznamov vo svojom pase aspoň 1 (odporúčame 2) voľnú vízovú stranu. Ak táto podmienka nie je splnená, juhoafrické imigračné orgány často nekompromisne neumožnia vstup do krajiny a cestovateľa najbližším letom vrátia späť. Prihlasovacia povinnosť v Juhoafrickej republike nie je.

Odporúčaná platnosť cestovného pasu je minimálne 6 mesiacov od vstupu na územie JAR.

 

Od 1. júna 2015 vstúpili do platnosti zmeny pri cestovaní neplnoletých osôb prichádzajúcich a odchádzajúcich z územia Juhoafrickej republiky.

 

Neplnoletá osoba musí mať pri sebe vždy svoj rodný list (originál alebo úradne overenú kópiu), na ktorom sú uvedené mená oboch rodičov. Rodný list musí byť úradne preložený do anglického jazyka.

 

V prípade, že neplnoletú osobu sprevádza iba jeden rodič, musí mať pri sebe úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit) druhého rodiča, že z alebo do Juhoafrickej republiky môže vycestovať a tiež kópiu cestovného dokladu druhého rodiča. Na čestnom vyhlásení musia byť uvedené všetky kontaktné informácie o rodičovi, najmä telefonický kontakt. V prípade, že neplnoletú osobu nesprevádza ani jeden z rodičov, musia uvedené dokumenty doložiť obaja rodičia. V tomto prípade musí pri vstupe na územie JAR doložiť aj pozývací list osoby, u ktorej sa bude v JAR zdržiavať, kópiu cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktné údaje (adresa, telefón a iné).

Odporúčaný formulár čestného vyhlásenia rodiča maloletého dieťaťa 

 

Úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas rodiča alebo rodičov však nesmie byť starší ako tri mesiace.

 

V prípade, že neplnoletá osoba nemôže doložiť súhlas s uskutočnením cesty niektorého z biologických rodičov (adopcia, pestúnska starostlivosť, úmrtie rodičov a iné), musí doložiť právne záväzné dokumenty (súdne rozhodnutie, úmrtný list rodiča a iné) potvrdzujúce tento stav, ktoré musia byť úradne preložené do anglického jazyka.

 

V prípade, že maloletý je držiteľom občianstva iného štátu, ktorý vydáva uvedené dokumenty (rodný list, súdne rozhodnutia a iné) v anglickom jazyku, môže ich použiť na tieto potreby (originály alebo overené kópie).

 

Pre bližšie informácie ohľadne cestovania neplnoletých prosím kontaktujte Veľvyslanectvá JAR alebo Ministerstvo vnútra JAR.

 

 

Všetci cestujúci (starší ako jeden rok) prichádzajúci z oblastí endemického výskytu žltej zimnice, resp. prechádzajúci cez tieto oblasti v rámci ich cesty do Juhoafrickej republiky, sú povinní preukázať sa pri vstupe na územie Juhoafrickej republiky platným potvrdením o očkovaní proti tomuto ochoreniu tzv. Yellow Fever Certificate.

 

Zoznam krajín s endemickým výskytom žltej zimnice (klasifikácia WHO):

Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Keňa, Konžská demokratická republika, Konžská republika, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Pobrežie slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo a Uganda.

 

Latinská Amerika: Bolívia, Brazília, Ekvádor, Francúzska Guayana, Guayana, Kolumbia, Panama, Peru, Surinam a Venezuela.
Predloženie platného potvrdenia o očkovaní proti žltej zimnici je podmienkou pre vydanie juhoafrického víza cestujúcim z krajín s endemickým výskytom ochorenia. Cestujúci z oblastí s endemickým výskytom žltej zimnice, ktorí sa pri vstupe na územie Juhoafrickej republiky nebudú schopní preukázať potvrdením o očkovaní, sú priamo na hraničnom priechode na vlastné náklady zaočkovaní proti žltej zimnici alebo musia, taktiež na vlastné náklady, podstúpiť šesťdňové karanténne pozorovanie. Na hraničných priechodoch, kde nie je štátny zdravotník, nie je cestujúcim bez platného očkovacieho preukazu povolený vstup na územie Juhoafrickej republiky.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 02/05/2018

Miestne špecifiká: JAR je vďaka svojím prírodným krásam a rozmanitosti obľúbenou turistickou destináciou. JAR je rozvinutou krajinou, aj keď množstvo jej obyvateľov (predovšetkým na vidieku) žije ne hranici chudoby.Všetky významné mestá a vyhľadávané oblasti majú moderné hotely, vyspelé a funkčné iné ubytovacie zariadenia pre turistov, rozvinutú turistickú infraštruktúru. Najnavštevovanejšími lokalitami v JAR sú prírodné rezervácie (safari - Kruger National Park, Pilanesberg National Park) a prímorské oblasti (Durban, Kapské Mesto).
Rady a odporúčania:

Južná Afrika patrí medzi krajiny s vysokým výskytom násilnej trestnej činnosti, jednej z najvyšších na svete. Potrebné je preto úzkostlivo dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti. Odporúčame cestovať v uzamknutom vozidle, oknom spusteným max. do polovice, držať sa hlavných ciest, vyhýbať sa chudobným predmestiam a centrám veľkomiest, nejazdiť v noci, bez vopred zabezpečeného nocľahu, necestovať stopom a nezastavovať stopárom ani v prípade porúch iných automobilov na ceste (môžu byť fingované). Počas cesty treba oddychovať na čerpacích staniciach a motorestoch, pritom vždy sledovať vlastné odparkované vozidlo. Nie je vhodné ponechať v aute osobné či hodnotné veci na viditeľnom mieste, lákajúc pozornosť potenciálnych vykrádačov. Odporúčame každú cestu na dlhšie trate mať vopred pripravenú podľa mapy a vyhnúť sa tak rizikám pri strate orientácie. Služby mestskej hromadnej dopravy sú obmedzené. Vôbec neodporúčame cestovať prímestskými vlakmi ani mestskými mikrobusmi (taxi), ktoré slúžia ako verejná doprava najmä chudobnejšieho obyvateľstva a všeobecne sú v nevyhovujúcom technickom stave. Dôverujte len taxi službám, ktoré vám zabezpečí resp. odporučí hotel. Turisti sú často cieľom násilnej trestnej činnosti, preto netreba na seba zbytočne upozorňovať drahými fotoaparátmi či videokamerami. Pri ozbrojených lúpežiach netreba klásť odpor.  Riziko strát je možné podstatne znížiť používaním úverových kariet a cestovných šekov, ktoré sú v JAR všeobecne akceptované (s výnimkou silne zaostalých vidieckych oblastí). Nie je vhodné prechádzať sa po uliciach mesta individuálne a po zotmení. Ak sa rozhodnete pre prechádzku počas dňa, zostaňte v spoľahlivej štvrti, najlepšie rušnejšej. Najvhodnejšie je podnikať takéto výlety so sprievodom vám známeho miestneho človeka. Nedôverujte osobám, ktoré vás náhodne oslovia na ulici. Vyhýbajte sa príliš veľkým zhromaždenia ľudí najmä protestného charakteru, ktoré môže prerásť do násilností.
Riziká chorôb a nákaz so zdravotne závažnými zdravotnými dôsledkami


JAR, Botswana a Svazijsko patria ku krajinám s najvyšším počtom výskytu HIV/AIDS nielen v regionálnom meradle, ale aj vo svete. V regióne Južnej Afriky je výskyt malarických ochorení v nižšie položených oblastiach (provincia Limpopo, hranice so JAR so Svazijskom, Zimbabwe a Mozambikom, ďalej v Zambii, Angole, na Madagaskare a Mauríciu), progresívny výskyt tuberkulózy a bilharzia v oblastiach so stojatými vodami (umelé sladkovodné priehrady s bahnitým dnom). Pri cestovaní do oblastí s vysokým výskytom malárie odporúčame zakúpiť si lokálne vyrábané antimalariká priamo v mieste pobytu, ktoré sú cielené na typ malárie vyskytujúci sa v uvedenej oblasti. Aktuálne upozorňujeme na vysoký výskyt cholery v Zimbabwe, ktorá sa vzhľadom na nedostatočnú lekársku pomoc začala šíriť aj do JAR.

 

Colné a devízové predpisy: Turisti môžu do krajiny doviezť pre svoju vlastnú potrebu 400 ks cigariet alebo 50 ks cigár či 250 g tabaku, 2 l vína, 1 l destilátu, 50 ml parfumu, 250 ml toaletnej vody a darčeky v hodnote do 500 ZAR
Doprava: V Južnej Afrike sa jazdí po ľavej strane vozovky. Cestná infraštruktúra je v JAR na pomerne dobrej úrovni, všetky väčšie mestá sú spojené kvalitnými diaľnicami. Toto sa však netýka vidieckych oblastí.V JAR je pomerne vysoké percento výskytu dopravných nehôd, preto odporúčame opatrnosť pri jazde a dodržiavanie cestných pravidiel. Pri cestách motorovým vozidlom je vyžadovaný medzinárodný vodičský preukaz.V JAR neexistuje príliš dobre rozvinutá mestská doprava, obyvatelia krajiny na prepravu využívajú vlastné osobné vozidlá, z čoho následne vyplýva živá mestská premávka a preplnené cesty. Neodporúčame využívať mestské železničné trate, ani mestské autobusy, ktoré sú v niektorých väčších mestách k dispozícii. Sú však veľmi nespoľahlivé, zdĺhavé, v zlom technickom stave a z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúce.Väčšie mestá spája medzimestská doprava, ktorá je síce pomerne zdĺhavá ale viac-menej spoľahlivá.
Klimatické podmienky: subtropické podnebie pozdĺž východného pobrežia, slnečné teplé dni aj v zimnom období, chladné nocipočasie aj klimatické podmienky sú rozdielne vzhľadom na nadmorskú výšku v jednotlivých častiach krajinypodnebie je celkovo veľmi príjemné aj pre biosenzitívnych ľudí
Zdravotná starostlivosť: Povinné očkovanie nie je. Odporúčané je očkovanie proti tetanu a hepatitíde (A, B). Pri cestách do Krugerovho parku, severných a severovýchodných oblastí krajiny je potrebné užívať antimalariká v kombinácii s repelentom. Vo vidieckych oblastiach provincie KwaZulu-Natal sa sporadicky vyskytuje cholera, pri dodržiavaní základných hygienických zásad však turistom nákaza nehrozí. Potrebné je chrániť si zrak a pokožku pred účinkami intenzívneho slnečného žiarenia. Voda z vodovodu je pitná vo všetkých veľkých mestách. Neodporúčame kúpanie v riekach a stojatých vodách. Súkromné zdravotnícke zariadenia sú na veľmi dobrej úrovni. Keďže poplatky za lekárske ošetrenie v JAR sú pomerne vysoké, odporúčame sa pred cestou poistiť.Lekárne v JAR sú výborne vybavené.
JAR je krajinou s najvyšším výskytom HIV/AIDS na svete (nakazených je 5,4 milióna obyvateľov), preto odporúčame obozretnosť pri akomkoľvek lekárskom ošetrení či inom kontakte s krvou.
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Južná Afrika patrí medzi krajiny s vysokým výskytom násilnej trestnej činnosti, jednej z najvyšších na svete. Potrebné je preto úzkostlivo dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti. Odporúčame cestovať v uzamknutom vozidle, oknom spusteným max. do polovice, držať sa hlavných ciest, vyhýbať sa chudobným predmestiam a centrám veľkomiest, nejazdiť v noci, bez vopred zabezpečeného nocľahu, necestovať stopom a nezastavovať stopárom ani v prípade porúch iných automobilov na ceste (môžu byť fingované). Počas cesty treba oddychovať na čerpacích staniciach a motorestoch, pritom vždy sledovať vlastné odparkované vozidlo. Nie je vhodné ponechať v aute osobné či hodnotné veci na viditeľnom mieste, lákajúc pozornosť potenciálnych vykrádačov. Odporúčame každú cestu na dlhšie trate mať vopred pripravenú podľa mapy a vyhnúť sa tak rizikám pri strate orientácie. Služby mestskej hromadnej dopravy sú obmedzené. Vôbec neodporúčame cestovať prímestskými vlakmi ani mestskými mikrobusmi (taxi), ktoré slúžia ako verejná doprava najmä chudobnejšieho obyvateľstva a všeobecne sú v nevyhovujúcom technickom stave. Dôverujte len taxi službám, ktoré vám zabezpečí resp. odporučí hotel. Turisti sú často cieľom násilnej trestnej činnosti, preto netreba na seba zbytočne upozorňovať drahými fotoaparátmi či videokamerami. Pri ozbrojených lúpežiach netreba klásť odpor. Riziko strát je možné podstatne znížiť používaním úverových kariet a cestovných šekov, ktoré sú v JAR všeobecne akceptované (s výnimkou silne zaostalých vidieckych oblastí). Nie je vhodné prechádzať sa po uliciach mesta individuálne a po zotmení. Ak sa rozhodnete pre prechádzku počas dňa, zostaňte v spoľahlivej štvrti, najlepšie rušnejšej. Najvhodnejšie je podnikať takéto výlety so sprievodom vám známeho miestneho človeka. Nedôverujte osobám, ktoré vás náhodne oslovia na ulici. Vyhýbajte sa príliš veľkým zhromaždenia ľudí najmä protestného charakteru, ktoré môže prerásť do násilností.
Riziká chorôb a nákaz so zdravotne závažnými zdravotnými dôsledkami
JAR, Botswana a Svazijsko patria ku krajinám s najvyšším počtom výskytu HIV/AIDS nielen v regionálnom meradle, ale aj vo svete. V regióne Južnej Afriky je výskyt malarických ochorení v nižšie položených oblastiach (provincia Limpopo, hranice so JAR so Svazijskom, Zimbabwe a Mozambikom, ďalej v Zambii, Angole, na Madagaskare a Mauríciu), progresívny výskyt tuberkulózy a bilharzia v oblastiach so stojatými vodami (umelé sladkovodné priehrady s bahnitým dnom). Pri cestovaní do oblastí s vysokým výskytom malárie odporúčame zakúpiť si lokálne vyrábané antimalariká priamo v mieste pobytu, ktoré sú cielené na typ malárie vyskytujúci sa v uvedenej oblasti. Aktuálne upozorňujeme na vysoký výskyt cholery v Zimbabwe, ktorá sa vzhľadom na nedostatočnú lekársku pomoc začala šíriť aj do JAR. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že v prípade neprijatia účinných okamžitých opatrení hrozí regionálne rozšírenie epidémie.
Práca v krajine: V JAR možno pracovať len na základe riadneho pracovného povolenia. Pre jeho získanie je nutné mať dopredu sľúbené pracovné miesto a povinne dokázať, že prácu nemôže vykonávať juhoafrický občan. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti v krajine je pomerne náročné pracovné povolenie získať. Pracovné povolenie sa vybavuje prostredníctvom juhoafrického veľvyslanectva so sídlom vo Viedni.Pre bližšie informácie odporúčame www stránku ministerstva vnútra JAR: www.home-affairs.gov.za (časť Services foreigners)
Dôležité telefónne čísla: núdzové volanie.................10111 prvá pomoc.........................911
informácie o telef. číslach......1023
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE

Juhoafrická republika - informácie pre podnikanie

AKTUÁLNE SPRÁVY
 • ikonka galerie
  31.10.2018
  | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Juhoafrická republika
  Zastupiteľské úrady SR a ČR v Pretórii usporiadali 25. októbra 2018 spoločnú slávnostnú recepciu pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
 • 20.10.2017
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Juhoafrická republika
  ​V súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v JAR, predovšetkým v mestách Johannesburg a Pretória, odporúčame cestujúcej verejnosti venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti. Od začiatku roku 2017 zaznamenali diplomatické misie v Pretórii zvýšený počet útokov na svojich zamestnancov a majetok, ale tiež na občanov cestujúcich do krajiny za rôznymi účelmi.
 • ikonka galerie
  16.05.2016
  | Poverovacie listiny | Juhoafrická republika
  ​​Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Juhoafrickej republike Monika Tomašovičová odovzdala 13. mája 2016 poverovacie listiny prezidentovi Južnej Afriky Jacobovi Zumovi.
 • ikonka suboru
  27.11.2015
  | Medzinárodné fóra a konferencie | Juhoafrická republika
  SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Juhoafrickej republiky si Vás dovoľuje pozvať na BEZPLATNÚ prezentáciu o obchodovaní v Juhoafrickej republike a obchodných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou. Na prezentácii získate komplexné informácie o podmienkach obchodovania a investovania v JAR spolu s publikáciou v slovenskou jazyku zhrňujúcou všetky potrebné informácie pre rozvoj obchodnej spolupráce.
 • ikonka suboru
  31.08.2015
  | Ekonomické správy | Medzinárodné fóra a konferencie | Juhoafrická republika
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Pretórii informujú slovenskú verejnosť o konaní inovatívneho energetického workshopu, ktorý sa uskutoční 1. a 2. septembra 2015 na Univerzite v Pretórii.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.dirco.gov.za
Dôležité telefónne čísla: núdzové volanie.................10111 prvá pomoc.........................911
informácie o telef. číslach......1023
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

Medzi vládou SR a vládou JAR je od roku 1998 platná dohoda o kultúre a umení, ktorá sa pravidelne napĺňa.

Slovenské veľvyslanectvo v Pretórii aktívne prispieva k propagácii slovenskej kultúry a kultúrneho dedičstva SR v JAR. V ostatnom čase boli pre juhoafrickú verejnosť zorganizované výstavy z oblasti výtvarného umenia (zbierka originálov slovenskej grafiky v Pretórii, Kapskom Meste, Stellenbosch), výstavy grafických diel K. Félixa. Slovenské veľvyslanectvo tiež pravidelne organizuje slovenský filmový festival resp. sa zúčastňuje filmového festivalu EÚ v JAR.

V rámci inaugurácie HK v Kapskom meste sa v divadle Artscape uskutočnil slovenský hudobný koncert, na ktorom vystúpila sólistka Opery SND v Bratislave A. Kohútková s klavírnym sprievodom M. Varinského; počas tohoto podujatia boli tiež prezentované dve výstavy – fotografie slovenského fotografa A. Jirouška „Od Tatier k Dunaja“ a sklárske výrobky firmy Rona z Lednických Rovní.

Krajania a krajanské komunity:

V JAR žije okolo 500-600 slovenských občanov. Ide o emigrantov, ktorí sa do JAR vysťahovali najmä v dvoch vlnách: 1968-69 a začiatok 90-tych rokov a ich rodinných príslušníkov.

Krajania sú sústredení najmä v Pretórii, Johannesburgu a Kapskom Meste.

Slovenskí krajania v JAR nie sú zorganizovaní v spolkoch.