Kambodža - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

22.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kambodža

 

Kambodža od 30. marca 2020 od 23:59 h dočasne pozastavila udeľovanie turistických víz, e-víz a výnimiek z vízovej povinnosti pre všetkých turistov po dobu jedného mesiaca. Cudzinci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kambodže, musia požiadať o udelenie víz vopred na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Žiadateľ musí predložiť lekárske potvrdenie vydané príslušnými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorom sa uvádza, že žiadateľ nie je nakazený ochorením COVID-19 a ktoré nie je staršie viac ako 72 hodín. Zároveň musí predložiť medzinárodné zdravotné poistenie s finančným krytím minimálne vo výške 50 000 USD platné aj na území Kambodže. Výnimka sa vzťahuje na držiteľov diplomatických víz typu A a oficiálnych víz typu B. Cudzinci sa po príchode do krajiny musia podrobiť zdravotnej kontrole, po ktorej musia počkať na výsledky testov. Pri negatívnych výsledkoch sa na nich vzťahuje domáca 14-dňová karanténa a na 13. deň sú testovaní opäť. V prípade pozitívnych výsledkov testov idú do povinnej štátnej izolácie nakazení pacienti a aj všetci spolucestujúci.  

 

S účinnosťou  od 20. mája kambodžské orgány opätovne umožnili vstup do krajiny cudzincom,  prichádzajúcim z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, USA, Iránu, a aj tým cestujúcim, ktorí sa za obdobie posledných 14 dní v týchto krajinách zdržiavali. 
 

Letecké spojenia  medzi Kambodžou a zahraničím sú až na  výnimky zrušené. Došlo aj k výraznému pozastaveniu vnútroštátnych  letov a zastavená je aj cezhraničná osobná lodná doprava, uzatvorené sú aj pozemné hraničné prechody s Thajskom, Laosom a Vietnamom. 

 

Kambodžská vláda rozhodla, že od 3. apríla 2020 sa automaticky predlžujú T víza  cudzincom, ktorí  pricestovali na územie Kambodže po 1. januári 2020  a ktorí z dôvodu ochorenia COVID-19 a obmedzených leteckých spojení sa nemôžu vrátiť do svojich krajín. Títo cudzinci sú oslobodení aj od akýchkoľvek pokút spojených s prekročením doby ich pobytu na území Kambodže. Cudzinci však musia byť vopred zaregistrovaní prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS).