Kazachstan - vyhlásený mimoriadny stav v súvislosti s ochorením COVID-19

16.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kazachstan

V Kazachstane bol v nadväznosti na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o pandémií ochorenia COVID-19 s platnosťou od 16. marca 2020 do 15. apríla 2020 vyhlásený mimoriadny stav. V dôsledku toho sú, podobne ako na Slovensku, zavedené rôzne reštriktívne opatrenia týkajúce sa verejného života, vrátane obmedzenia premávky cez štátne hranice pre všetky druhy dopravných prostriedkov a zákazu vstupu cudzincov na územie Kazachstanu.