Kirgizsko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

 • 21.12.2016
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kirgizsko
  K 26. 12. 2016 vstupuje do platnosti dekrét č. 689 „O registrácii cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti na území Kirgizskej republiky", ktorým sa upravujú podmienky registrácie cudzincov v Kirgizsku. Pre 92 krajín sa týmto rozhodnutím ruší nedávno zavedená povinná registrácia pobytu nad 5 dní a zároveň sa vydáva zoznam krajín s časovými limitmi povinnej registrácie pre každú z 92 krajín samostatne. Do zoznamu bola zaradená aj Slovenská republika, ktorej občania majú povinnosť sa registrovať až v prípade, ak ich pobyt v Kirgizsku presiahne 60 pracovných dní.
 • 31.07.2012
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kirgizsko
  Do platnosti vstúpil 27. júla 2012 zákon Kirgizskej republiky o zavedení bezvízového režimu pre občanov 44 štátov, vrátane Slovenskej republiky.
 • 01.05.1970
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí SR oznamuje, že v súvislosti s hromadnými nepokojmi, ktoré vypukli v hlavnom meste Kirgizska Biškek dňa 7.4.2010, bol v krajine vyhlásený výnimočný stav. ...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Ázia
Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Kirgizská republika
miestny názov Kyrgyz respublikasy
miestny názov v latinke Kyrgyz respublikasy
anglicky Kyrgyz republic
Rozloha: 198 500 km2
Počet obyvateľov: 5477600(údaj z roku 2011)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Biškek Bishkek Bishkek
Počet obyvateľov hlavného mesta: 874400 (údaj z roku 2012)
Úradný jazyk: kirgizský a ruský
Mena: kirgizský som (KGS) = 100 teenov,
(1USD=.47,74 KGS; 1EUR= 63,73 KGS) - kurz k 20.2.2013 (KGS)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Čínska ľudová republika 858
Kazašská republika 1051
Tadžická republika 870
Uzbecká republika 1099
Dĺžka pobrežia: 0
Administratívne územné členenie: 7 oblastí (Čujská, Issykkuľská, Ošská, Narynská, Talasská, Džalalabadská, Batkenská) a hlavné mesto Biškek, 40 okresov, 21 miest a 29 obcí mestského typu
Telefónna predvoľba: 00996
Medzinárodná poznávacia značka: KGZ
Internetová doména: kg
HDP na obyvateľa: 2 180 (údaj z roku 2011)
Miera nezamestnanosti: 8,6 % (údaj z roku 2011)
Národnostné zloženie:
národnosť % zastúpenie
Kirgizi 52,4%
Rusi 18,0%
Uzbeci 12,9%
Ukrajinci 2,5%
Nemci 2,4%
Ostatní 11,8%
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
moslimovia (sunniti hanafitského rítu) 75%
pravoslávne 20%
ostatní 5%
Vznik štátu: 31.08.1991 ()
Hlava štátu: Almazbek ATAMBAJEV
Predseda vlády: Žantoro SATYBALDYJEV
Minister zahraničných vecí: Erlan ABDYLDAJEV
Dátum konania posledných volieb: 01.05.2011
Výkonná moc v štáte: najvyšším orgánom výkonnej moci je prezident volený na obdobie 5 rokov
Zákonodarný orgán: jednokomorový parlament Žogorku Keneš (po posledných parlamentných voľbách vo februári a marci 2005 nahradil dovtedajší dvojkomorový parlament).
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: http:// www.mfa.kg
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Nur-Sultan

Name:
slovak native
Embassy of the Slovak Republic in the Republic of Kazakhstan Посольство Словацкой Республики в Республике Казахстан
Street: 12 Samal Microdistrict
Town:
slovak native
Nur-Sultan Нур-Султан
ZIP:
State:
slovak native
Kazakhstan Казахстан
Phone: +7 7172790688
Mobile phone:
Fax: +7 7172790689
E-mail: emb.astana@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/astana
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky pre SR
Otto-Suhr-Allee 146 
D-10585 Berlín 
Nemecko
Tel.: +49 30 347 813 38 
Fax: +49 30 347 813 62 
Email: info@botschaft-kirgisien.de
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Bishkek
Consular Office of the Slovak Republic in Bishkek
Konzul: Igor Konstantinovich Gusarov
otvorený: 20.01.2005
adresa: Consular Office of the Slovak Republic
Kijevskaya ulica 93
Bishkek
Kirgizstan

Mobil.:
Tel.: + 996 312 666 401
Fax.: + 996 312 661 525
E-mail.: slovakia-bishkek@mail.ru
konzulárny obvod: celé územie Kirgizska
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Pri vstupe na územie Kirgizskej republiky musia občania SR spĺňať podmienky stanovené jej zákonmi. Informovať o aktuálnych podmienkach vstupu a pobytu v Kirgizsku je pre územie SR príslušné Veľvyslanectvo Kirgizska so sídlom v Berlíne. Nižšie uvedené informácie sú určené pre základnú orientáciu. Občanom SR sa bezprostredne pred cestou do Kirgizska odporúča ich overenie na Veľvyslanectve Kirgizska so sídlom v Berlíne. 

Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky 
Otto-Suhr-Allee 146 
D-10585 Berlín 
Nemecko
Tel.: +49 30 347 813 38 
Fax: +49 30 347 813 62 
Email: info@botschaft-kirgisien.de

 

27. júla 2012 vstúpil v Kirgizsku do platnosti zákon o zavedení bezvízového režimu pre občanov 44 štátov, vrátane Slovenskej republiky. Na základe tohto zákona sa môžu občania Slovenskej republiky zdržiavať na území Kirgizskej republiky po dobu nepresahujúcu 60 dní bez víz. Novelou tohto zákona  z 5. apríla 2019, ktorá nadobudla účinnosť 9. apríla 2019, bol pôvodný zoznam štátov, občania ktorých občania mohli využívať  bezvízový režim, rozšírený o ďalších 7 štátov. Taktiež bolo predĺžené obdobie jednostranného 60-dňového bezvízového režimu do 31. decembra 2025.

Na  pobyt v Kirgizsku dlhší ako 60 dní vydá slovenským občanom vízum Veľvyslanectvo Kirgizska v Berlíne. Na pobyt  presahujúcu 60 dní majú občania SR možnosť požiadať o víza aj elektronicky na  web stránke http://evisa.e-gov.kg/.  

 

 

Bezvízový režim na pobyt v Kirgizsku nepresahujúci 60 dní ostáva v platnosti. 

 

Platnosť cestovného dokladu občana SR musí byť najmenej 6 mesiacov dlhšia ako je predpokladaný dátum odchodu z krajiny.

Občania Kirgizska potrebujú na cestu do SR vízum. 

Bližšie informácie na info@botschaft-kirgisien.de alebo na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Kirgizska: www.mfa.kg.

 

Registrácia v Kirgizsku

Dňa 19.12.2016 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Kirgizskej republiky č. 689 „O registrácii cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti na území Kirgizskej republiky“, ktorým sa upravujú podmienky registrácie cudzincov v Kirgizsku. 
 
Občania Slovenskej republiky majú, v zmysle uvedeného nariadenia, povinnosť registrácie na území Kirgizska v prípade, ak ich pobyt v krajine presiahne 60 pracovných dní. V tejto súvislosti bol zavedený tzv. automatizovaný informačný systém „Registrácia cudzincov“.

Registrácia cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti je tak v Kirgizsku možná:

 • prostredníctvom automatizovaného informačného systému „Registrácia cudzincov“ na ktoromkoľvek územnom oddelení orgánu splnomocneného na registráciu obyvateľstva (Štátna registračná služba pri vláde Kirgizskej republiky – Государственная Регистрационная Служба) bez ohľadu na miesto ubytovania;
 • prostredníctvom portálu elektronických služieb www.e.srs.kg kde je možné podať online elektronickú žiadosť о registráciu; stránka je dostupná v kirgizskom, ruskom, anglickom a čínskom jazyku.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11/06/2019

Miestne špecifiká:

V krajine sa platí miestnou menou som, príp. platobnou kartou (nie však na všetkých miestach); peniaze je možné voľne vymeniť v zmenárňach, bankách, na letisku.

 

K podmienkam vstupu tiež na: 
http://www.mfa.gov.kg/contents/view/id/308
http://www.customs.kg/index.php/ru/pamlic

 

K podmienkam dovozu a vývozu tiež na: 
http://www.customs.kg/index.php/ru/matfizlic/336-pertovvizlic

Colné a devízové predpisy: Pri vstupe do krajiny je povinnosť vyplniť colné prehlásenie. Pri neuvedení tovaru, ale najmä peňažnej sumy do colného prehlásenia a náhodnej kontrole sa môže cudzinec dostať až do väzby. Odporúča sa dovážať len nevyhnutné množstvo peňazí, tzn. približne do 1000 USD.
Informácia pre motoristov:

Pre slovenských prepravcov poskytuje každoročne Ministerstvo dopravy Kirgizskej republiky tlačivá povolení na kamiónovú prepravu do Kirgizska. Predmetné povolenia pre slovenských prepravcov sú k dispozícii na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Štátny dopravný úrad so sídlom v Bratislave. Slovensko recipročne vydáva adekvátny počet povolení na kamiónovú prepravu pre kirgizských prepravcov na území Slovenska.

Doprava: Železničná dopravná sieť je v Kirgizsku vzhľadom na hornatosť krajiny značne obmedzená.Najspoľahlivejším druhom dopravy je osobná autobusová a automobilová doprava, ktorá spája všetky mestá aj s tými najmenšími mestečkami v krajine. Na jazere Isyk-Kul premáva osobná lodná doprava. Medzi hl. mestom Biškekom (z letiska Manas) a okresnými mestami premáva pravidelná letecká doprava.
Klimatické podmienky: V Kirgizsku je suché kontinentálne podnebie, teda mierne a suché; v pohorí Ťan Šan polárne, subtropické na juho-západe (Ferganské údolie). Priemerné teploty v dolinách boli namerané v januári od –2° do –8° T, na horách od –8° do –28° T. Leto je horúce a suché s priemernými teplotami v dolinách 20–27° T, na horách od 5° do 15° až 17° T.
Zdravotná starostlivosť: Pri vstupe do krajiny je potrebné zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Prvá pomoc je totiž poskytovaná zadarmo, avšak všetky ostatné zdravotné úkony sa platia v rôznych cenách. Pre pobyty dlhšie ako 3 mesiace je požadované potvrdenie o negatívnom teste na HIV. Test môže byt vykonaný tiež priamo na mieste v priebehu prvého mesiaca pobytu.
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: MZV SR vydalo 24. 3. 2005 vyhlásenie, v ktorom v súvislosti s nepokojmi a prejavmi násilia, ktoré vypukli po uskutočnení parlamentných volieb v Kirgizsku odporúča slovenským občanom, aby zvážili a odložili súkromné aj služobné cesty do uvedeného regiónu Kirgizskej republiky v závislosti od aktuálneho vývoja situácie v najbližších dňoch. V súčasnosti je situácia relatívne stabilizovaná, odporúča sa vopred preveriť situáciu v plánovanom mieste pobytu.Pri pobyte v Kirgizsku sa neodporúča ukazovať kdekoľvek pri platení väčšiu sumu peňazí, hoci je potrebné mat pri sebe peňažnú hotovosť, pretože bankomatov je veľmi málo, sú umiestnené len v centrálnych bankách, či väčších hoteloch a po technickej stránke sú nespoľahlivé. Ďalej sa odporúča dbať na dodržiavanie predpisov pri jazde automobilom, pretože polícia aj pri najmenšom priestupku vymáha pokuty, najmä v USD.
Dôležité telefónne čísla: Hasiči 01
Polícia 02
Záchranná služba a prvá pomoc 03
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • 15.05.2019
  | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Kirgizsko
  V hlavnom meste Kirgizska, v Biškeku, sa 13. mája 2019 konal 2. ročník kultúrneho podujatia „Európska dedina 2019“, ktoré usporiadala Delegácia Európskej únie s Úradom primátora Biškeku v spolupráci s členskými štátmi EÚ akreditovanými pre Kirgizsko.
 • ikonka galerie
  09.04.2019
  | Aktivity ministra | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Kirgizsko
  Séria ciest ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dnes (9. apríla 2019) pokračovala návštevou Kirgizska, kde rokoval so svojím rezortným partnerom Čingizom Ajdarbekovom, ktorý mu odovzdal ocenenie za rozvoj slovensko-kirgizských vzťahov, ďalej s predsedom parlamentu Dastanbekom Džumabekovom a prijal ho prezident Soornbaj Žeenbekov. M. Lajčák sa poďakoval kirgizským predstaviteľom za podporu Programového úradu OBSE v Biškeku. „Našim cieľom je okrem iného zvýšiť úsilie pri posilňovaní kapacít pre boj proti extrémizmu a radikalizmu, ktoré vedú k terorizmu,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Zároveň povzbudil kirgizských partnerov v ich úsilí k posilneniu právneho štátu, ako aj pri eliminácii korupcie, či ďalšom upevnení postavenia demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti v krajine. Minister ich ďalej informoval o cieľoch slovenského predsedníctva, ktoré si stanovilo ambiciózne, ale realistické ciele.
 • ikonka galerie
  30.01.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Kirgizsko
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kirgizskej republike so sídlom v Astane Milan Kollár odovzdal 25. januára 2019 poverovacie listiny do rúk prezidenta Kirgizskej republiky Sooronbaja Žeenbekova.
 • ikonka galerie
  28.02.2018
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Kirgizsko
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek rokoval 27. februára 2018 s ministrom zahraničných vecí Kirgizskej republiky Erlanom Abdyldaevom.
 • ikonka galerie
  30.08.2017
  | Kirgizsko
  Každoročne, dňa 31. augusta, oslavuje Kirgizská republika svoj štátny sviatok - Deň nezávislosti Kirgizskej republiky. V ten deň v roku 1991 bola na mimoriadnom zasadnutí Najvyššieho sovietu Kirgizskej republiky prijatá Deklarácia o štátnej nezávislosti Kirgizskej republiky.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http:// www.mfa.kg
Dôležité telefónne čísla: Hasiči 01
Polícia 02
Záchranná služba a prvá pomoc 03
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

 

Krajania a krajanské komunity: