Kirgizsko dočasne zaviedlo bezvízový režim pre občanov 44 štátov - vrátane Slovenska

31.7.2012 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kirgizsko

Do platnosti vstúpil 27. júla 2012 zákon Kirgizskej republiky o zavedení bezvízového režimu pre občanov 44 štátov, vrátane Slovenskej republiky. Na základe tohto zákona občania Slovenskej republiky sa môžu zdržiavať na území Kirgizskej republiky bez víz po dobu nepresahujúcu 60 dní. Zákon má obmedzenú platnosť, a to do 31. decembra 2020.