Poľsko

Krajina: Poľsko
Konzul: Marian Czerny
Otvorený: 28. november 2006
Adresa: Konsulat Honorowy Republiky Slowackiej
ul. Rynek 6
40-100 Gliwice
Poland
Tel: +48/ 32/ 2570 600
Fax: +48/ 32/ 2570 644
E-mail: biuro@konsulat.gliwice.pl
Konzulárny obvod: Sliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo