Kosovo - tretia etapa uvoľňovania opatrení a obmedzení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19

26.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine informuje, že 01. júna 2020 v Kosove* prebieha tretia etapa postupného uvoľňovania opatrení a obmedzení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 s cieľom postupne otvoriť ekonomiku Kosova a uvoľniť pohyb osôb. V jej priebehu:

 

- boli zrušené obmedzenia voľného pohybu osôb,

- bola obnovená mestská a medzimestská doprava,

- bola obnovená prevádzka taxislužby,

- boli otvorené všetky reštauračné zariadenia,

- boli otvorené divadlá a kiná,

- bola povolená organizácia vybraných športových podujatí.

 

Otvorenie uvedených prevádzok a podujatí je možné len za dodržania platných hygienických a protiepidemiologických opatrení. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie bude v tretej etape prehodnocované otvorenie wellness zariadení, kúpalísk a plavární, nočných klubov, účasť na svadbách a iných spoločenských podujatiach.

 

V platnosti naďalej ostávajú opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok, rukavíc a dodržiavania sociálneho odstupu v budovách a dopravných prostriedkoch.

 

Nedodržanie platných opatrení je posudzované podľa zákona ako priestupok a môže byť potrestané pokutou vo výške od 1 000 do 2 000 eur pre fyzické osoby a od 3 000 do 8 000 pre právnické osoby, pričom osoba zodpovedná za právnickú osobu môže byť potrestaná pokutou vo výške od 500 do 1 500 eur.

 

Vstup a cestovania v rámci Kosova

Od 1. júna 2020 sú otvorené pozemné hranice so všetkými susednými krajinami – konkrétne bolo otvorených 6 hraničných priechodov: Merdare, Hani Elezit, Vermice, Dheu Bardhe, Kulla, Jarinje. Od 26. júna 2020 je otvorený aj hraničný priechod so Severným Macedónskom.

 

Vstup do Kosova je možný bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez nutnosti zotrvania v karanténe. Vláda Kosova však odporúča pri vstupe do Kosova preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 (RT-PCR) nie starším ako 96 hodín. Podľa Ministerstva zdravotníctva Kosova odporúčanie vlády neznamená povinnosť preukázať sa týmto testom.

 

Od 28. júna 2020 bude znovuotvorené medzinárodné letisko Adema Jashari v Prištine, avšak len pre nutné pravidelné linky (only for the necessary regular lines).

 

Cestovanie v rámci Kosova je bez obmedzení.

 

Tranzit alebo individuálna doprava cez Kosovo je v súčasnosti bez obmedzení. Styčný úrad SR v Prištine odporúča overiť si pred cestou aj aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny, ktoré sa môžu z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie meniť.

 

Návrat do SR

Občania SR môžu opustiť Kosovo cez vyššie uvedené hraničné priechody bez zvláštneho povolenia. Do úvahy je však potrebné vziať situáciu, podmienky a obmedzenia vstupu do krajín susediacich s Kosovom a tiež aktuálnu situáciu v krajinách, cez ktoré občan SR bude prechádzať na ceste do SR.

 

Pri návrate do SR z Kosova je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

V Kosove však nie je možnosť takýto test absolvovať na komerčnom základe, pretože testovanie prebieha iba na základe žiadosti epidemiologických a zdravotníckych zariadení. Test si je možné ešte pred návratom objednať v niektorom z testovacích zariadení na Slovensku a absolvovať ho do dvoch dní po príchode na Slovensko.

 

Ďalšie informácie

Zavedená informačná linka Ministerstva zdravotníctva Kosova, na ktorej sú poskytované informácie o ochorení COVID-19 je naďalej funkčná: +383 38 200 80 800. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby občania Slovenskej republiky kontaktovali orgány Kosova na telefónnom čísle: 112, kde im bude poskytnuté ďalšie usmernenie ako postupovať.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Styčného úradu Slovenskej republiky v Prištine na mobilnom telefónnom čísle: +383 45 301 615 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: + 421 2 5978 5978.

 

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.