L. Parízek: „Slovensko má veľký záujem o hospodársku spoluprácu s Tichomorskou alianciou“

22.3.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Čile | Kolumbia | Peru | Mexiko

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek otvoril 22. marca 2017 na pôde rezortu diplomacie podujatie pre podnikateľskú verejnosť venované Tichomorskej aliancii, ktorú tvoria štyri krajiny Latinskej Ameriky: Mexiko, Čile, Peru a Kolumbia. Slovenska republika  sa stala v júni 2016 pozorovateľskou krajinou Tichomorskej aliancie. 
 
Na podujatí veľvyslanci týchto krajín v SR so sídlom vo Viedni prezentovali základné atribúty tejto aliancie s dôrazom kladeným na obchodno-ekonomickú oblasť. Zároveň sa uskutočnila prezentácia publikácie občianskeho združenia Alitera pod názvom Slovensko a Tichomorská aliancia. O podujatie bol veľký záujem z radov podnikateľskej sféry, ale aj odborníkov zo štátnej správy a iných oblastí. 
 
L. Parízek vo svojom príhovore vyzdvihol význam pozorovateľského štatútu v Tichomorskej aliancii, prostredníctvom ktorého môžeme „posilniť ekonomické a politické partnerstvo medzi našimi krajinami“. Zdôraznil potenciál rozvoja vzťahov v oblastiach ako „energetika, dopravná infraštruktúra, automobilový a strojársky priemysel“. 
 
Štátny tajomník potvrdil, že „Slovensko má veľký záujem o ekonomickú spoluprácu s Tichomorskou alianciou“. Podčiarkol dôležitosť „nepremeškania  možností, ktoré poskytuje životaschopné zoskupenie tichomorských krajín Latinskej Ameriky. Týmto dostáva potreba obchodnej a exportnej diverzifikácie ďalší dôležitý impulz pre svoje napĺňanie.“  
 
Tichomorská aliancia je integračným zoskupením dynamicky sa rozvíjajúcich krajín tichomorského pobrežia Latinskej Ameriky s približne 217 miliónmi obyvateľov (36% latinskoamerickej populácie), ktoré v súčasnosti predstavuje ôsmu najväčšiu ekonomiku sveta. Okrem Slovenska má v súčasnosti pozorovateľský štatút pri tomto zoskupení 48 krajín. 

 

 

Úvodný príhovor štátneho tajomníka L. Parízka

Úvodný príhovor štátneho tajomníka Lukáša Parízka na podujatí o možnostiach spolupráce v ekonomickej oblasti slovenských firiem s krajinami združenými v Tichomorskej aliancii. Úvodný príhovor štátneho tajomníka Lukáša Parízka na podujatí o možnostiach spolupráce v ekonomickej oblasti slovenských firiem s krajinami združenými v Tichomorskej aliancii. Podujatie o možnostiach spolupráce v ekonomickej oblasti slovenských firiem s krajinami združenými v Tichomorskej aliancii. Podujatie o možnostiach spolupráce v ekonomickej oblasti slovenských firiem s krajinami združenými v Tichomorskej aliancii.