L. Parízek v Bruseli o Sýrii: „Vyzývame všetky strany konfliktu, aby zastavili boje a spoločne ukončili tento začarovaný kruh násilia“

5.4.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Sýrska arabská republika

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek viedol slovenskú delegáciu na medzinárodnej konferencii Podpora budúcnosti Sýrie a priľahlého regiónu, ktorá sa uskutočnila včera (5. apríla) v Bruseli. Hlavnými závermi bruselskej konferencie boli jednoznačná podpora politickému riešeniu sýrskeho konfliktu a potreba naďalej poskytovať humanitárnu pomoc obetiam násilia.

Zástupca Slovenska L. Parízek v prejave opäť odsúdil zvyšujúce sa násilie a vyzval všetky strany konfliktu, aby urgentne našli politické riešenie. „Včera sme boli svedkami jedného z najkrutejších útokov na bezbranné obyvateľstvo od vypuknutia násilností v Sýrii.“, povedal L. Parízek, a dodal, že „riešenie konfliktu si vyžiada silnú politickú vôľu všetkých dotknutých strán. Vyzývame všetkých aktérov konfliktu, aby zastavili boje a spoločne ukončili tento začarovaný kruh násilia“.

Európska stratégia pre Sýriu definuje dôležitú úlohu, ktorú chce EÚ zohrávať pri rekonštrukcii Sýrie a návrate sýrskeho obyvateľstva do svojich domovov. Lukáš Parízek tu prezentoval pomoc Slovenskej republiky: „Od roku 2015 sme poskytli viac než 14 miliónov eur na pomoc utečencom v regióne.