Laos - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

22.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Laos

Laoská vláda s účinnosťou od 20. marca 2020 rozhodla o pozastavení udeľovania víz po príchode (VoA), e– víz a turistických víz pre cudzincov. Žiadatelia o víza za iným ako turistickým účelom musia o nich vopred požiadať na príslušnom veľvyslanectve Laosu. Možnosť vstupu do krajiny v odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničných vecí Laosu sa vzťahuje predovšetkým na diplomatov, odborníkov, zahraničných študentov, členov veľkých investičných spoločností a projektov  a ich technických zamestnancov. Cestujúci prichádzajúci do Laosu  musia pri vstupe do krajiny predložiť certifikát o vstupe vydaný príslušným laoským veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom, COVID  certifikát s RT-PCR výsledkami, ktorý nie je starší ako 72 hodín pred cestou, a  vyplniť tlačivo s vyhlásením o ich mieste pobytu v krajine, spôsobe dopravy, špecifikácii dopravného prostriedku  a kontakte. Po vstupe do krajiny sa musia podrobiť vykonaniu testu na COVID-19 a podriadiť sa 14-dňovej karanténe. V prípade, že budú umiestnení v karanténe v hotelovom zariadení, musia znášať všetky náklady.  

 

Cudzinci, ktorí plánujú opustiť územie Laosu, musia kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny, akreditované pre Laos, ktoré musí tento zámer a detaily cesty oznámiť Ministerstvu zahraničných vecí Laosu. 
  

Lety z/do  Laosu sú  dočasne pozastavené. Od 22. mája 2020 by malo postupne dôjsť k obnoveniu niektorých domácich letov. 

 

Cudzinci, ktorých platnosť víz skončila/skončí v období medzi 29. marcom a 3. májom 2020, nebudú platiť pokuty za prekročenie doby pobytu a o obnovenie víz/pobytu môžu požiadať príslušné laoské orgány od 4. mája 2020.