Literárny večer o neznámej prešporskej spisovateľke Therese Schröer

20.11.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Rakúsko

V spolupráci s Nemeckým kultúrnym fórom pre východnú Európu usporiadal Slovenský inštitút vo Viedni 20. novembra 2019 literárny večer pod názvom Nedobrovoľne úspešná o doteraz neznámej a len nedávno znovuobjavenej bratislavskej rodáčke a spisovateľke Therese Schröer. Objavila ju literárna vedkyňa z Mníchova so slovenskými koreňmi Renata SakoHoess pri rešeršiach k Literárnemu sprievodcovi po Pressburgu/Bratislave a túto takmer zabudnutú autorku aspoň formou uvedeného sprievodcu prinavrátila verejnosti.  Zaujímavosťou je aj to, že Therese Schröer (1804 - 1885) pred vydaním svojich listov v predslove zdôraznila, že „tieto listy vydala iba a len po opakovanej výzve...“. Ako vo svojej prednáške poznamenala aj R. SakoHoess, je dobré a dôležité objaviť spisovateľa s pohotovým štýlom a jemným humorom. Mohli by sme ju napríklad porovnať k tak slávnej autorke korešpondenčnej  literatúry, akou je Madame de Sévigné. Milovníčka literatúry a divadelná nadšenkyňa Therese Schröer po boku s manželom Tobiasom Gottfriedom spojili svoje priateľstvo so spisovateľom Karlom von Holteim (1798 - 1880), rodákom z Vroclavy. Terezina korešpondencia so skúseným, scestovaným človekom tvorí poučný a príjemný základ publikovaného zväzku (v roku 1864) Z listov od pani Terezy. Dozvieme sa z nich o každodennom živote v Prešporku, ktorému niekedy vedela dať hlbší význam. Autorka je na prednáške prezentovaná aj s dobovými fotografiami Bratislavy práve z tej epochy, ktorá je tak dokonale zachytená v jej listoch. 

Moderátorku literárneho večera Renatu SakoHoess na úvod prednášky rakúskemu publiku predstavil Dr. Florian Kührer-Wielach z Mníchovského Inštitútu pre nemeckú kultúru a históriu juhovýchodnej Európy.