M. Lajčák a T. Navracsics udelili ceny Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013

30.6.2014 | Aktivity ministra | Slovensko a V4 | Záznamy tlačových konferencií | Maďarsko

„Maďarské predsedníctvo vo V4 sme považovali a považujeme za mimoriadne úspešné, vydarené, veľmi viditeľné a veľmi aktívne a je pre nás výzvou, aby sme udržali takúto úroveň spolupráce, takúto kvalitu aktivít, aj takúto viditeľnosť Vyšehradskej štvorky,“ povedal dnes (30. júna 2014) podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák po stretnutí s ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Tiborom Navracsicsom, ktorý do Bratislavy pricestoval na oficiálnu návštevu na pozvanie svojho slovenského partnera.

Predmetom rokovaní oboch ministrov boli otázky bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarska a aktuálne otázky spolupráce vo vyšehradskej a európskej agende najmä súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom Slovenska vo V4. Cieľom návštevy bolo potvrdiť líniu intenzívneho pragmatického rozvíjania dobrosusedských bilaterálnych vzťahov ako aj podporiť vzájomný dialóg pri využití mechanizmov vyplývajúcich zo základnej zmluvy.

Následne M. Lajčák a T. Navracsics v slávnostnom ceremoniáli odovzdali ceny ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 trom osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k slovensko-maďarskej spolupráci. Cenu si prevzala predsedníčka Dámskeho vínneho rádu Panónia pani Ildikó Koncz Keményné za osobitnú angažovanosť pri získavaní prostriedkov na rekonštrukciu historickej slovenskej pamiatky -- hradu Krásna Hôrka, ktorý postihol ničivý požiar. Rovnako ministri ocenili aj dvoch občianskych aktivistov -- Adriána Artimoviča a Jozefa Kocku --, ktorí ako nadšenci automobilizmu prispievajú každoročne k intenzifikácii priateľských vzťahov medzi občanmi oboch štátov organizovaním výprav slovenských motoristov na medzinárodné podujatie v Budapešti, ktoré je v súčasnosti najväčšie svojho druhu v našom regióne a navštívi ho každoročne viac ako 30.000 nadšencov a fanúšikov automobilizmu.

Ocenenie Dobré susedstvo a porozumenie, ktoré bolo dnes udelené už po šiesty raz v histórii, vyzdvihuje a oceňuje občanov a inštitúcie, ktorí sa usilujú o rozvoj a posilňovanie slovensko-maďarských vzťahov, vzájomného poznávania sa a porozumenia.

<iframe width="320" height="180" src="//www.youtube.com/embed/xLdMidOS7KU?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="320" height="180" src="//www.youtube.com/embed/3GAAYDHCrb0?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Záznam tlačovej konferencie

Záznam z odovzdávania ceny Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013

Tlačová konferencia ministrov T. Navracsisca a M. Lajčáka. Tlačová konferencia ministrov T. Navracsisca a M. Lajčáka. M. Lajčák odovzdáva cenu Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 predsedníčke Dámskeho vínneho rádu Panónia Ildikó Koncz Keményné. M. Lajčák odovzdáva cenu Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 predsedníčke Dámskeho vínneho rádu Panónia Ildikó Koncz Keményné. Občianski aktivisti Adrián Artimovič (vľavo) a Jozef Kocka, ktorí dostali cenu Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013. Občianski aktivisti Adrián Artimovič (vľavo) a Jozef Kocka, ktorí dostali cenu Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013.
T. Navracsics odovzdáva ocenenie Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 Jozefovi Kockovi. T. Navracsics odovzdáva ocenenie Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 Jozefovi Kockovi. Laureáti ceny ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 s oboma ministrami. Laureáti ceny ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska Dobré susedstvo a porozumenie za rok 2013 s oboma ministrami. Ministri M. Lajčák a T. Navracsisc na tlačovej konferencii. Ministri M. Lajčák a T. Navracsisc na tlačovej konferencii.