M. Lajčák: „Len efektívna spolupráca OSN s ICC môže viesť k naplneniu jeho mandátu“

27.9.2014 | Aktivity ministra | San Maríno

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák začal dnes (27. septembra 2014) siedmy deň svojej návštevy USA pracovnými raňajkami neformálnej skupiny ministrov zahraničných vecí štátov, ktoré patria k aktívnym podporovateľom Medzinárodného trestného súdu (ICC). Na stretnutí, ktorého ústrednou témou bola výmena názorov k aktuálnym otázkam týkajúcim sa činnosti súdu, rezonovali otázky súvisiace s udalosťami v Sýrii, na Ukrajine, v KĽDR, Palestíne a ďalších konfliktných regiónoch najmä s ohľadom na potrebu vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí majú na svedomí masívne porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Ako to zdôraznili účastníci schôdzky, mechanizmus medzinárodnej trestnej spravodlivosti sa musí stať dôležitou súčasťou reakcie medzinárodnej komunity na konfliktné situácie vo svete, a to v úzkej spolupráci s OSN. „Slovensko podporilo iniciatívu, ktorá vyzýva Bezpečnostnú radu, aby predložila situáciu v Sýrii na posúdenie Medzinárodného trestnému súdu, a mrzí nás neochota niektorých štátov nájsť potrebný konsenzus v tejto otázke. Sme presvedčení, že len efektívna spolupráca členských štátov OSN s ICC môže viesť k úspešnému naplneniu jeho mandátu,“ povedal minister M. Lajčák. Slovenská republika je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu ICC od roku 2002 a dlhodobo je vnímaná ako jeho aktívny podporovateľ. V apríli 2014 SR ratifikovala dva tzv. Kampalské dodatky k Rímskemu štatútu ICC (týkajúce sa vojnových zločinov a zločinu agresie) a uložila príslušné listiny u jeho depozitára, čím sme sa zaradili do prvej dvadsiatky štátov, v ktorých bol vnútroštátny schvaľovací proces ukončený.

Následne sa šéf slovenskej diplomacie stretol v bilaterálnom formáte s ministrom zahraničných vecí Seychelskej republiky Jeanom-Paulom Adamom. Partneri sa zhodli na potrebe rozšírenia a intenzifikácie vzájomných vzťahov, čoho potvrdením bude aj plánovaná návšteva štátneho tajomníka MZVaEZ SR Petra Buriana na Seycheloch. Ministri tiež prediskutovali možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce oboch krajín s osobitným zreteľom na prípady, ktorých riešenie si vyžaduje aktívnu súčinnosť druhej strany.

Otázky spojené so zapájaním sa do vnútorného trhu EÚ, implementácia európskeho práva a celkové približovanie sa k EÚ boli predmetom stretnutia M. Lajčáka s ministrom pre zahraničné a politické záležitosti republiky San Marino Pasqualem Valentinim. Minister M. Lajčák v rozhovore podčiarkol, že Slovenská republika podporuje finalizáciu mandátu pre Európsku komisiu na rokovanie o rámcovej asociačnej zmluve, alebo inej forme dohody so San Marinom, Andorrou a Monakom. „Z našich vlastných skúseností viem potvrdiť, že väčšia integrácia San Marina do EÚ prinesie vašej krajine a jej obyvateľom nezanedbateľné benefity. Samozrejme, v procese integrácie do Únie musíme brať zreteľ na osobitosti a špecifiká vašej krajiny, zároveň je však potrebné, aby ste aj vy prešli svoj diel cesty,“ povedal minister M. Lajčák a dodal, že San Marino musí zrealizovať nutné reformy v oblasti svojho právneho systému tak, aby ho zosúladilo s právom EÚ.

V oblasti bilaterálnych vzťahov má podľa ministra M. Lajčáka najväčší potenciál pre rozvoj podpora cestovného ruchu a investícií, ktoré by mohli byť na prospech oboch krajín. „Osobitne vidím zatiaľ nevyužité možnosti v sanmarinských programoch zameraných na podporu inovácií, start-upov a vzdelávania,“ povedal minister.

Ekonomika San Marina je z veľkej miery založená na cestovnom ruchu – krajinu každoročne navštívi okolo 2 miliónov turistov. Vysoký podiel na HDP krajiny má aj finančný a bankový sektor, textilný a elektronický priemysel a výroba keramiky. Medzi hlavné poľnohospodárske produkty možno zaradiť víno, olivy a syry.

Working breakfast of the informal group of foreign affairs ministers of the states actively supporting the International Criminal Court (ICC). Working breakfast of the informal group of foreign affairs ministers of the states actively supporting the International Criminal Court (ICC). With Minister for Foreign and Political Affairs of the Republic of San Marino Pasquale Valentini. With Minister for Foreign and Political Affairs of the Republic of San Marino Pasquale Valentini.