M. Lajčák: Na Malte o finalizácii príprav na predsednícke Trio EÚ

28.11.2015 | Aktivity ministra | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | Malta

La Valletta (28. novembra) – Slovensko bolo po prvý raz zastúpené na vrcholnej schôdzke britského Spoločenstva národov. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa na pozvanie svojho maltského rezortného kolegu Georga Vellu zúčastnil na summite predsedov vlád krajín Spoločenstva v maltskej La Vallete. Rovnaké pozvanie dostal aj minister zahraničných vecí Holandska Bert Koenders, keďže Holandsko, Slovensko a Malta budú od januára tvoriť predsednícke Trio Európskej únie.

 

„Spoločné prípravy našich troch krajín na predsedníctvo v Rade EÚ sa dostali do veľmi vysokého štádia a to umožnilo Slovensku zúčastniť sa teraz na Malte na summite Commonwealthu, kde sú zvyčajne zastúpené len krajiny tohto spoločenstva,“ konštatoval minister M. Lajčák.

 

Ministri na obsažnom trojstrannom rokovaní zhodnotili výsledok práce Tria v podobe finálnej verzie programu 18-mesačného obdobia, počas ktorého budú ich krajiny postupne v polročných cykloch spoluzodpovedné za chod Európskej únie.

 

„Zvolili sme inovatívny prístup k zostaveniu programu Tria a k formulovaniu spoločných priorít. Namiesto doterajších viac ako stostranových dokumentov sme sa zamerali na niekoľko najdôležitejších tém, kde chceme ísť viac do hĺbky než do šírky, s väčšou šancou dosiahnuť konkrétne výsledky,“ konštatoval minister M. Lajčák.

 

Vyjadril tiež spokojnosť s obsahom toho, čo krajiny Tria v spolupráci s inštitúciami EÚ dohodli na doterajších rokovaniach na expertnej úrovni: „Máme na stole dôkladný a kompaktný dokument, dohodli sme sa na prioritách a nepochybujem, že v decembri európskej verejnosti predstavíme kvalitný program,“ uviedol minister M. Lajčák. Konečnú oficiálnu verziu programu Tria bude schvaľovať Rada EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli 15. decembra a na druhý deň ho premiéri krajín Tria predstavia na spoločnej schôdzke v holandskom Haagu.

 

Ministri zahraničných vecí Tria sa na schôdzke v La Vallete venovali spresneniu posledných detailov v jednotlivých kapitolách spoločného programu a prediskutovali aj vybrané zahranično-politické otázky, ako napr. situáciu okolo Sýrie a reformný proces na Ukrajine.

 

Hovorili aj o logistickej časti príprav na výkon predsedníctva, vrátane vzájomnej výmeny diplomatov počas jednotlivých funkčných období na čele Rady EÚ a tiež o oblastiach vonkajších vzťahov EÚ, na ktoré sa chcú zamerať v rámci národných priorít. V prípade Slovenska to podľa ministra M. Lajčáka bude aj proces rozširovania, aby EÚ v čase, keď čelí závažným vnútorným a vonkajším výzvam, ubezpečila svojich najbližších partnerov – kandidátov na členstvo, že na nich nezabúda.

 

Popri rokovaní budúceho predsedníckeho Tria EÚ sa minister M. Lajčák zúčastnil aj na otváracej ceremónii summitu Spoločenstva národov v prítomnosti britskej kráľovnej Alžbety, ako formálnej hlavy Commonwealthu. Okrem toho bol hosťom aj na osobitnom zasadnutí summitu venovanom klimatickým zmenám. Na tomto zasadnutí, ktoré predchádza medzinárodnej klimatickej konferencii COP21 na budúci mesiac v Paríži, vystúpil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, francúzsky prezident Francois Hollande či princ Charles.

 

„Moja účasť na tomto zasadnutí podčiarkuje význam, aký Slovensko pripisuje posilneniu kolektívneho globálneho úsilia v boji proti klimatickým zmenám. Tie predstavujú bezprostrednú vážnu výzvu predovšetkým pre menšie rozvojové krajiny. Pomôcť im zvládnuť túto výzvu môžeme len spoločnými silami v globálnom meradle,“ konštatoval minister M. Lajčák.

 

Spoločenstvo národov, v minulosti známe aj ako britský Commonwealth, združuje 53 štátov, viac ako polovicu z nich tvoria práve malé, často ostrovné krajiny, ktoré sú bytostne ohrozené dôsledkami zmeny globálnej klímy.