M. Lajčák na stretnutí Skupiny priateľov obyvateľov Sýrie

27.9.2013 | Aktivity ministra | Sýrska arabská republika

Na okraj 68. Valného zhromaždenia OSN sa vo štvrtok (26. septembra 2013) uskutočnilo ministerské stretnutie Skupiny priateľov obyvateľov Sýrie, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. Cieľom stretnutia, organizovaného francúzskym ministrom zahraničných vecí Laurentom Fabiusom, bolo vyjadriť solidaritu so sýrskym ľudom a potvrdiť odhodlanie medzinárodného spoločenstva nájsť urýchlené riešenie pretrvávajúcej humanitárnej krízy v Sýrii. Súčasťou výmeny názorov prítomných ministrov bolo zdôraznenie jednomyseľnej podpory mierovému riešeniu situácie v Sýrii, ktoré je jedinou cestou dosiahnutia udržateľného mieru a stability. Dôležitým predpokladom je uskutočnenie mierovej konferencie v Ženeve, ktorého výsledkom by mala byť, okrem iného, dohoda o vytvorení dočasnej vlády v Sýrii.

Na stretnutí sa zúčastnil aj prezident Národnej koalície sýrskych revolučných a opozičných síl Ahmad al-Jarba, ktorý opätovne potvrdil pripravenosť sýrskej opozície prevziať zodpovednosť na budúci vývoj v krajine prostredníctvom vytvorenia vlády, rešpektujúcej demokratické pravidlá, princípy právneho štátu a základné práva všetkých etnických a náboženských menšín v Sýrii.

Minister M. Lajčák na stretnutí Skupiny priateľov obyvateľov Sýrie. Minister M. Lajčák na stretnutí Skupiny priateľov obyvateľov Sýrie. Minister M. Lajčák na stretnutí Skupiny priateľov obyvateľov Sýrie. Minister M. Lajčák na stretnutí Skupiny priateľov obyvateľov Sýrie.