M. Lajčák: „Očakávame zintenzívnenie ekonomickej spolupráce s Maltou“

23.1.2014 | Aktivity ministra | Malta

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (23. januára 2014) stretol s maltským rezortným partnerom Georgeom Vellom, ktorý sprevádza prezidenta Maltskej republiky Georgea Abelu na oficiálnej návšteve Slovenska.

Ministri rokovali o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, vybraných európskych témach a aktuálnych zahraničnopolitických otázkach. Zhodli sa na tom, že Memorandum o porozumení a spolupráci medzi rezortmi zahraničných vecí SR a Malty, ktoré bolo podpísané počas návštevy, je stimulom na prehĺbenie spolupráce v období, keď sa obe krajiny pripravujú na svoje prvé rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Zároveň chcú spoločne s Holandskom implementovať v rámci predsedníckeho Tria spoločný 18-mesačný program. „Potenciál spoločného postupu vidíme najmä v posilňovaní vnútorného trhu EÚ, v stabilnej hospodárskej a menovej únii a v prepracovanej energetickej politike únie, opierajúcej sa o úsporné využívanie zdrojov, ich bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj,“ povedal minister M. Lajčák. Prvé pracovné stretnutie predstaviteľov Tria sa uskutoční koncom marca 2014 z iniciatívy MZVaEZ SR v Bratislave.

Ministri sa zhodli, že očakávajú zintenzívnenie ekonomickej spolupráce, o ktorom sa dnes hovorilo aj na slovensko-maltskom podnikateľskom fóre, ktoré usporiadalo MZVaEZ SR vo svojich priestoroch.

Minister of Foreign Affairs Miroslav Lajčák recieved Minister of Foreign Affairs of Malta George W. Vel. Minister of Foreign Affairs Miroslav Lajčák recieved Minister of Foreign Affairs of Malta George W. Vel. Minister of Foreign Affairs Miroslav Lajčák recieved Minister of Foreign Affairs of Malta George W. Vel. Minister of Foreign Affairs Miroslav Lajčák recieved Minister of Foreign Affairs of Malta George W. Vel.