M. Lajčák rokoval v Bratislave s litovským rezortným partnerom

29.11.2018 | Aktivity ministra | Litva

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (29. novembra 2018) prijal ministra zahraničných vecí Litovskej republiky Linasa Linkevičiusa, ktorý pricestoval na Slovensko ako vedúci litovskej delegácie participujúcej na bratislavskom summite Priateľov kohézie. Partneri posúdili ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, vrátane spolupráce oboch krajín na pôde EÚ, NATO ako aj ďalších medzinárodných zoskupení a diskutovali aj o aktuálnych zahraničnopolitických a európskych otázkach. Pozornosť venovali budúcemu vývoju v rámci EÚ aj v súvislosti s brexitom, spolupráci s krajinami Východného partnerstva, regionálnej kooperácii, predovšetkým vo formáte Vyšehradskej štvorky, ktorej SR aktuálne predsedá a Nordicko-baltickej osmičky. M. Lajčák informoval L. Linkevičiusa taktiež o nastávajúcom predsedníctve SR v OBSE, ktorého sa naša krajina ujme od januára 2019 a v rámci ktorého chce - okrem iného - venovať pozornosť konfliktom na teritóriu účastníckych krajín tejto organizácie. Aj v tomto kontexte diskutovali o aktuálnom incidente medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou v Kerčskom prielive. „Je v našom bytostnom záujme, aby situácia ďalej neeskalovala a musíme vyvinúť maximálne úsilie za účelom jej upokojenia a primäť obe strany hľadať riešenie cestou rokovaní pri dodržaní medzinárodného práva. Ďalšie vyhrotenie napätia by mohlo mať vážne politicko-bezpečnostné dopady na širší región,“ uviedol minister Lajčák.