M. Lajčák: "Výzvou pre ďalšie obdobie bude pritiahnuť mladých ľudí k myšlienkam SK PRES 2016"

11.10.2014 | Aktivity ministra | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | Malta

Druhým dňom pokračoval dnes (11. októbra 2014) podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vo svojej pracovnej návšteve Maltskej republiky. V jeho úvode sa stretol s prezidentkou tohto ostrovného štátu Mariou-Louise Coleiro Preca, ktorej zablahoželal k nedávnemu zvoleniu do funkcie, a zároveň aj k 50. výročiu vyhlásenia nezávislosti Malty. Na stretnutí sa hovorilo najmä o možnostiach ako prehĺbiť vzájomne prospešnú spoluprácu oboch krajín v rôznych oblastiach vzťahov vrátane turizmu, ako aj o koordinácii aktivít vo vzťahu k prípravám predsedníctva v Rade Európskej únie. "Ako pre Maltu, tak aj pre Slovensko to bude po prvý raz, čo sa ujmeme predsedníctva, a tak musíme urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní," povedal minister. M. Lajčák a zaujímal sa aj o otázku migrácie a riešení, ktoré Malta navrhuje pre vysporiadanie sa s obrovskou vlnou nelegálnych migrantov predovšetkým z Afriky - v tejto súvislosti spomenul princíp solidarity, ktorého sa pridržiava Slovensko. "Podporujeme realistickú odpoveď na európskej úrovni, ktorá by priniesla efektívnu prevenciu nelegálnej migrácie v krajinách pôvodu utečencov konkrétnym riešením tamojšej nestabilnej situácie a chudoby," povedal M. Lajčák.

Európske témy s dôrazom na predsedníctvo v Rade EÚ rezonovali aj na stretnutí M. Lajčáka s parlamentným tajomníkom pre fondy EÚ a maltské predsedníctvo v Rade Európskej únie Ianom Borgom. Minister prezentoval 6 základných oblastí (klastrov), ktoré Slovensko identifikovalo ako svoje priority pre rok 2016: energetika, digitálna ekonomika, boj proti daňovým únikom a podvodom, sociálna inklúzia a kohézia, vodné hospodárstvo a zahraničná politika. Samozrejme, program tria s Holandskom a Maltou bude reflektovať kontinuitu a dynamiku situácie, v akej budeme v roku 2016/17. Ako to pripomenul M. Lajčák, dôležité bude teraz stimulovať diskusiu vo verejnosti: "Jednou z veľmi dôležitých výziev v nadchádzajúcom období bude pritiahnuť a motivovať predovšetkým mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o európske otázky a o témy predsedníctva zvlášť," povedal minister, ktorý s partnerom diskutoval o doterajších skúsenostiach z prípravy agendy, rozpočtu a materiálneho i personálneho zabezpečenia predsedníctva. Minister M. Lajčák ponúkol partnerovi stáž jedného z maltských diplomatov na MZVaEZ SR počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016, čo bolo druhou stranou s poďakovaním prijaté.

Na záver návštevy zorganizovali maltskí hostitelia pre ministra M. Lajčáka prehliadku jedinečných obrazov v katedrále Svätého Jána a artefaktov uložených v Národnom archeologicom múzeu vo Valette.

S parlamentným tajomníkom pre fondy EÚ a maltské predsedníctvo v Rade EÚ Ianom Borgom. S parlamentným tajomníkom pre fondy EÚ a maltské predsedníctvo v Rade EÚ Ianom Borgom. S maltskou prezidentkou Mariou Louise Coleiro Preca. S maltskou prezidentkou Mariou Louise Coleiro Preca. S parlamentným tajomníkom pre fondy EÚ a maltské predsedníctvo v Rade EÚ Ianom Borgom. S parlamentným tajomníkom pre fondy EÚ a maltské predsedníctvo v Rade EÚ Ianom Borgom.