Mesačník India Empire o Slovensku

4.10.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | India

Pri príležitosti konania štátnej recepcie SR (24. septembra 2019) prestížny indický mesačník India Empire vo svojom septembrovom čísle na titulnej strane pod názvom „THE SLOVAK CONNECTION“ uverejnil na obálke fotografiu a vnútri čísla rozsiahly rozhovor s veľvyslancom SR v Indii Ivanom Lančaričom, ktorý bol obohatený o informácie o historických, prírodných a ekonomických reáliách SR.

 

Mesačník India Empire je distribuovaný v objeme asi 60-tisíc výtlačkov v šiestich najväčších mestách Indie všetkým štátnym inštitúciám ako aj obchodným kruhom a diplomatickým misiám. India Empire má zároveň širokú základňu online odberateľov.

 

Vedenie mesačníka India Empire zároveň súhlasilo so zverejnením elektronickej verzie spomínaného článku. Uvedený článok, ako aj obálku časopisu, môžete nájsť v prílohe.