Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Brazílskej federatívnej republike Milan Zachar odovzdal kópie poverovacích listín

22.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Brazília

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Brazílskej federatívnej republike Milan Zachar odovzdal počas nástupnej návštevy na Ministerstve zahraničných vecí Brazílie 21. novembra 2018 kópie poverovacích listín do rúk generálneho tajomníka Marcosa Bezerra Abbott Galvãa. Generálny tajomník MZV Brazílie potvrdil záujem o prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so SR vo všetkých oblastiach s dôrazom na zvýšenie vzájomných ekonomických vzťahov a investícií a tiež na rozvoji spolupráce s krajinami V4. Veľvyslanec M. Zachar ocenil slovensko-brazílske vzťahy, ktorých kvalitu potvrdzujú nielen realizované návštevy, ale aj to, že Brazília má ako jediná krajina Latinskej Ameriky svoje veľvyslanectvo v Bratislave. Brazília je jedným z najdôležitejších partnerov SR v Latinskej Amerike.