Ministerstvo zdravotníctva Ománu vypísalo tender na dodávku zdravotníckych zariadení

8.9.2011 | Ekonomické správy | Omán

Ministerstvo zdravotníctva Ománu vyhlásilo výberové konanie č. 205/2011 na dodávku a montáž zdravotníckeho vybavenia pre centrum pre kontrolu chorôb. Uzávierka tendra je 24. septembra. Účasť v tendroch v arabských krajinách je možná len prostredníctvom miestneho partnera, ktorého môže odporučiť aj obstarávateľ.

V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte slovenské veľvyslanectvo v Káhire:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

3, Adel Husein Rostom,

P.O.BOX 450

11794 - Ramses Post Office Dokki, Cairo, Egypt

Tel.: +20-2/33358240, +20-2/33357544, +20-2/33376901

Fax: +20-2/33355810

Mobil: +20/122171845 (pohotovostná služba, emergency call)

Email: emb.cairo@mzv.sk

Kontakt na Ministerstvo zdravotníctva Ománu:

Ministry of Health, Opp. Koula Hospital, Bldg.

No. 105, Muscat, Postal Zip Cod 393, Sultanate of Oman,

Tel: +968/24/602 177. Fax: +968/24/602 647

www.moh.gov.om