Na rakúskych cestách od nového roka prísnejšie

4.1.2011 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Rakúsko

Na rakúskych cestách platia od 1. januára 2011 prísnejšie sankcie za porušenie dopravných predpisov, predovšetkým za prekročenie povolenej rýchlosti. Umožňuje to nový „bezpečnostný dopravný balíček“.

Pri prekročení povolenej rýchlosti, či už v uzavretých osadách alebo mimo nich, sú príslušníci polície, okrem uloženia peňažnej pokuty, oprávnení odobrať vodičské oprávnenie na nasledovné doby:

V uzavretých osadách: pri prekročení rýchlosti o 40-60 km/hod. – na 2 týždne

o 60-80 km/hod. – na 6 týždňov

o 80-90 km/hod. – na 12 týždňov

nad 90 km/hod. – na 6 mesiacov

Mimo uzavretých osád: pri prekročení rýchlosti o 50-70 km/hod. – na 2 týždne

o 70-90 km/hod. – na 6 týždňov

o 90-100 km/hod. – na 12 týždňov

nad 100 km/hod. – na 6 mesiacov

Pri opakovanom prekročení rýchlosti, v priebehu 2 rokov, v uzavretých osadách o 40-60 km/hod., a mimo uzavretých osád o 50-70 km/hod., hrozí odobratie vodičského oprávnenia na dobu 6 týždňov.

V prípade, že vodič nebude mať pri sebe dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie uloženej pokuty, budú rakúski policajti oprávnení zabrániť pokračovaniu v jazde do doby, kým vodič pokutu uhradí, a to buď odobratím kľúčov od auta, poznávacích značiek alebo dokladov. Budú tiež oprávnení auto odtiahnuť a odstaviť na uzavreté miesto.

V tejto súvislosti uvádzame tiež výšku poplatkov na zakúpenie rakúskych diaľničných nálepiek, ktoré v porovnaní s rokom 2010 ostávajú v podstate na rovnakej úrovni.

Vozidlá do 3,5 tony: ročná nálepka 76,50 EUR

2 mesačná nálepka 23,- EUR

10 dňová nálepka 7,90 EUR

Motorky: ročná nálepka 30,50 EUR

2 mesačná nálepka 11,50 EUR

10 dňová nálepka 4,50 EUR

V prípade pristihnutia pri jazde bez diaľničnej nálepky, tam kde je predpísaná, hrozí uloženie zaplatenia náhradného poplatku za chýbajúcu nálepku vo výške 120,- EUR. Ak vodič nemá pri sebe dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie tohto poplatku na mieste kontroly, hrozí mu uloženie finančnej pokuty vo výške 300,- až 3 000,- EUR. Dôležité je tiež mať vo vozidle ústrižok zo zakúpenej nálepky s uvedením evidenčného čísla vozidla.