Návrat Kolomana Sokola do Mexika

26.7.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Mexiko

Veľvyslankyňa SR v Mexiku Alena Gažúrová spolu s generálnou riaditeľkou prestížneho Múzea moderného umenia v Mexico City Nataliou Pollak a kurátorom Dr. Carlosom Molina slávnostne otvorili 24. júla 2019 výstavu Koloman Sokol a grafika v Mexiku 1937-1941. V príhovoroch bol vyzdvihnutý prínos Kolomana Sokola k rozmachu slovenskej i mexickej grafiky, jeho jedinečný rukopis, silné sociálne cítenie a ľudskosť. Koloman Sokol patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej grafiky. V Meste Mexiko vyučoval grafiku v Škole knižného umenia (Escuela de las Artes del Libro) na pozvanie mexickej vlády v rokoch 1937 – 1941. Aktuálna výstava je zároveň avízom zámeru pripraviť väčšiu a komplexnejšiu výstavu diela Kolomana Sokola v Múzeu moderného umenia v Mexico City predbežne v časovom horizonte 2020 – 2021.

 

Na príprave výstavy s Múzeom moderného umenia a Veľvyslanectvom SR v Mexiku spolupracovali spolukurátor a riaditeľ Galérie mesta Bratislava (GMB) Dr. Ivan Jančár; diela zapožičala Mária Lichvárová, praneter K. Sokola; významný príspevok vo forme archívnych dokumentov poskytli syn K. Sokola žijúci v Tucson, Arizona, USA, Dr. George Sokol a Mgr. Art. Katarína Macurová.