Návrat občana SR do vlasti

17.3.2020 | Kazachstan

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultane vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa dočasne v Kazachstane alebo v Kirgizsku, ktorí majú záujem o návrat na Slovensko a čelia problémom pri zabezpečení svojej spiatočnej cesty, aby kontaktovali veľvyslanectvo na e-mailovej adrese emb.astana@mzv.sk. Do predmetu správy napíšte „Návrat občana SR do vlasti“.

 

V e-maily uveďte:

1)      meno a priezvisko, dátum narodenia

2)      bydlisko v SR

3)      adresu miesta pobytu v Kazachstane alebo v Kirgizsku

4)      občianstvo

5)      účel pobytu v Kazachstane alebo v Kirgizsku

6)      dôvod repatriácie

7)      telefón a/alebo e-mailovú adresu, na ktorej môžete byť kontaktovaný

 

V prípade viacčlennej rodiny alebo skupiny cestovateľov zašlite všetky údaje pre každú osobu jednotlivo (v jednom e-maily všetkých členov rodiny/skupiny, s uvedením všetkých údajov pre každú osobu vrátane detí zvlášť s uvedením príbuzenského vzťahu).

 

Vaše osobné údaje budú zbierané len pre prípad mimoriadnej prepravy občanov SR na Slovensko, ak takáto preprava bude organizovaná a v žiadnom prípade nebudú použité na iné účely.