Návšteva podpredsedu vlády a ministra financií SR P. Kažimíra v Kambodži

22.10.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kambodža

Po Laose v januári tohto roka navštívil podpredseda vlády a minister financií SR P. Kažimír ďalšiu krajinu juhovýchodnej Ázie – Kambodžu. Podpredsedu vlády a ministra financií SR sprevádzala vyše dvadsať členná skupina slovenských podnikateľov z oblasti potravinárstva, obranného priemyslu, sklárskeho a drevospracujúceho priemyslu, cestovného ruchu a recyklácie plastov. 

 

Keďže slovenská delegácia priletela do Kambodže z pracovného pobytu v Indonézii v dobe štátneho sviatku mal začiatok programu voľnejší charakter. V meste Siem Reap  okrem návštevy svetoznámej pamiatky UNESCO, komplexu Angkor Wat a okolia mesta sa vedúci delegácie stretol s guvernérom provincie Siem Reap a predstaviteľmi mesta.  

 

V hlavnom meste Phnom Penh čakal na slovenskú delegáciu nabitý program, ktorý začal 16.10. podnikateľským fórom, ktoré v Kambodžskej obchodnej komore za slovenskú stranu zahájil podpredseda vlády a minister financií SR P. Kažimír. Hlavným cieľom fóra bolo nadviazať kontakty s miestnymi podnikateľmi a začať prípadnú spoluprácu v oblastiach, ktorých predstavitelia boli v rámci slovenskej delegácie prítomní v Kambodži.

 

Následne P. Kažimír absolvoval stretnutie s kambodžským kráľom, ktorý dvanásť rokov svojho života strávil v bývalom Československu. Norodm Sihamoni v roku 1975 skončil na pražskej AMU štúdium hudby. Stretnutie s kráľom prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorá vyvrcholila rozhovorom v češtine. Počas rozhovoru kráľ opakovane potvrdil záujem Kambodže o rozvoj vzťahov so Slovenskom. Kráľ odovzdal P. Kažimírovi osobné pozdravy prezidentovi SR A. Kiskovi.

 

Ďalším bodom programu podpredsedu vlády a ministra financií SR bola návšteva detského domova „House of Family“, v ktorom žijú najmä deti nakazené vírusom HIV. Domov založila v roku 2003 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a pôsobia v ňom aj dobrovoľníci zo Slovenska. Deti sirotinca pripravili pre slovenskú delegáciu krátky kultúrny program, po ktorom P. Kažímír odovzdal riaditeľovi J. Bencovi darčeky a rôzne pomôcky spolu so šekom na 20 tisíc Eur od slovenskej vlády v spolupráci s MZV a EZ SR a SlovakAid. 

 

Záverečným bodom programu bolo rokovanie s ministrom financií Kambodže Aun Pornmonirothom. Ich rokovanie bolo zamerané na rozšírenie spolupráce medzi obidvomi ministerstvami, menovite v oblasti rozpočtu, daní a hodnoty za peniaze. Minister P. Kažimír ponúkol kambodžskej strane slovenské skúsenosti „Best Practices“ z transformácie a modernizácie verejnej správy, čo kambodžský minister uvítal s veľkým záujmom. Slovenský minister odovzdal partnerovi návrh dohody o zamedzení dvojitého zdanenia a o ochrane investícií a ponúkol technickú pomoc a spoluprácu zameranú na zlepšenie verejných financií.